ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > Oprava lesnej cesty Poruba dolina


Oprava lesnej cesty Poruba dolina

 

Verejno obchodná súťaž  "Oprava Lesnej cesty Poruba dolina"

Lesy SR š.p., odštepný závod Prievidza

Lesná Správa  Bojnice, Nitrianske Pravno

katastrálne územie  Poruba


Súťažné podmienky vo formáte Microsoft Office Word

 

Vzor zmluvy o dielo vo formáte Microsoft Office  Word

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené