PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Info > Aukcia dreva OZ Prešov


Aukcia dreva OZ Prešov

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Vyhlasuje a pozýva Vás na

Aukciu dreva

Termín konania: 6.11.2007 až 8.11.2007

Miesto konania: MES Prešov
Dreviny: Buk, Dub, Jaseň, Javor, Čerešňa
Akosť: Listnaté výrezy I. až III. triedy akosti.

pozvánka.pdf


 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené