PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Galéria zaujimavostí > Podlavické výmole


Podlavické výmole

V Banskej Bystrici, v miestnej časti Podlavcice, sa nachádza málo známa, no z hľadiska lesníckej histórie unikátna lokalita, ktorá názorne dokumentuje význam lesníctva pre ochranu krajiny a život človeka. V XIX. storočí tu vplyvom odlesnenia a pastvy došlo k takej devastácii územia, ktorá prívalovými prudkými dažďami a následnou eróziou ohrozovala obec i jej občanov. Riešením bolo mimoriadne náročné, no úspešné zalesnenie od ktorého uplynulo už viac ako 100 rokov. Plocha má charakter študijnej lesníckej plochy stredoeurópske významu. LESY SR a Mestské lesy Banská Bystrica tu k 100. výročiu zalesnenia umiestnili v roku 2005 informačnú tabuľu.

Podlavické výmole boli zaradené medzi externé expozície Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené