PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Galéria zaujimavostí > Špaňodolinský banský vodovod


Špaňodolinský banský vodovod

bol mimoriadne dômyselným technickým dielom vybudovaným v lesoch Slovenska. Historický vodovod privádzal vodu unikátnym 42 kilometrovým systémom drevených žliabkov spod Prašivej do Špaňodolinského banského revíru, kde bol zdrojom pohonu banských strojov. Jeho výdatnosť bola až 90 litrov/sek. Vodovod bol funkčný od 16. do začiatku 20. storočia.
LESY SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča spravuje lesné pozemky na ktorých bol vodovod situovaný. V spolupráci s Občianskym združením Nový Kumšt lesníci vybudovali ukážku pôvodného vodovodu na atraktívnej lokalite Izbice pod Jelenskou skalou, a to na frekventovanej turistickej trase medzi Donovalmi a Šachtičkami. Návštevník tu nájde rekonštrukciu časti dreveného vodovodu, sochu „žliabkára“, ktorý bol stáročia predstaviteľom originálnej lesnej profesie, informačnú tabuľu a oddychový altánok.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené