ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
CENNÍK
VEREJNÉ SÚŤAŽE
OZNAMY

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Vranov > Kontakty


Kontakty
Odštepný závod
25 VRANOV
Ústredňa: 057/4425212
057/4421985
Fax: 057 /4423811
e-mail: lesyvv@lesy.sk
Kód Úsek, odbor, Titul, priezvisko, Priama klapka Mobil
útvaru referát meno linka
100 Úsek riaditeľa
100 riaditeľ Strmeň Martin, Ing. 127 0905440003
110 sekretárka Zolovčíková Lucia. 112 0918334738
140 ref.spr.LPF a reprivat. Novák Slavomír, Ing. 124 0918334774
160 ref.správy majetku Petríková Silvia 141 0907956336
150 ref. Vnútornej správy Halický Ján, Ing. 119 0918334777
130 personalista Zengevald Ján, Ing. 133 0918334775
200 Úsek lesníckej výroby
200 vedúci lesn.výroby Zaťko Pavel, Ing. 129 0907934823
210 ref. poľovníctva, BOZP, ekológie Dobranský Michal 130 0905565318
220 ťažbár Čižmár František, Ing. 137 0918334706
230 pestovateľ Šimkanin Jozef, Ing. 126 0905682922
240 ref. TPV Baran Marián, Ing. 125 0907955114
250 ref. Dopravy a mechan. Bilec Ondrej, Ing. 120 0918335964
260 ref. MTZ Chromčová Anna 123 0918334399
300 Úsek ekonomiky a obchodu
300 vedúci ekonomiky a obchodu Meteňko Ján, Ing. 113 0918334711
310 hlavný účtovník Brečková Marta 136 0918334779
320 účtovník Baldaufová Marta 117 0918334780
330 mzdový účtovník Jakubčo Marián 150 0918334776
340 finančník Ungradyová Božena Mgr. 117 0918334778
350 správca inf.systému Halický Tomáš, Mgr. 143 0907918350
360 referet obchodu Dolobáč Jaroslav, Ing. 115 0918335874
370 fakturant dreva Veselinyová Miroslava 116 0918334398
ref. ostatnej fakturácie Turcmanovičová Helena 114 0918334747
Lesné správy, expedičné sklady
250100 Lesná správa Humenné Ing.Brečka Miroslav 0905452654
250200 Lesná správa Zamutov Ing.Ropovik Peter 0907918354
250300 Lesná správa Koškovce Ing.Hasinová Erika 0918334733
250400 Lesná správa Stropkov Ing.Jackanin Ladislav 0918335226
250500 Lesná správa Medzilaborce Ing.Anna Drancáková 0918334723
250600 Lesná správa Udavské Ing.Ferko Milan 0918334290
250700 Lesná správa N. Jablonka Ing.Chromej Peter 0907956338
250800 Lesná správa Turcovce Ing.Zaremba Milan 0907918359
250900 Lesná správa Sedliská Ing.Tuľak Ľuboš 0907287770
251600 Expedičný sklad Vranov Migaľ Ján 0918334768
251800 Expedičný sklad Udavské Kalinič Vincent 0918334749
251900 Expedičný sklad Radvaň n/L Pupan Jozef 0918334765

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené