ČO JE PRO SILVA
Prírode blízke postupy
Trvalý les
Pro Silva a Lesy SR
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva


Pro Silva

Významná európska lesnícka organizácia, ktorá

  • zdôvodňuje
  • obhajuje
  • rozširuje

myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Je zameraná na získavanie a výmenu teoretických poznatkov a dlhodobých praktických skúseností lesníkov a majiteľov lesov o tomto progresívnom spôsobe pestovania lesa. Jej cieľom je objektívne potvrdiť, že prírode blízke pestovanie je stratégiou, ktorá optimalizuje

  • zachovanie
  • ochranu
  • pestovné usmerňovanie

lesných ekosystémov tak, aby boli trvalo a rentabilne schopné plniť produkčnú, environmentálnu i ochrannú funkciu.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené