ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > vos pestebné práce 2007


vos pestebné práce 2007

 

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 

Lesy SR š.p. Banská Bystrica , Odštepný závod Prievidza


vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž NA dodávku prác

v pestovateľskej činnosti na rok 2007


návrhy možno podávať v termíne do 15.2.2007 do 14.oo hod.
na adrese Lesy SR š.p. Odštepný závod , Švéniho 7, 971 53 Prievidza.

 

Súťažné podmienky (vo formáte microsoft word),

 alebo ich možno vyžiadať na tel. 046/5422607-8 kl.113.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené