ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Školenia, semináre


Školenia, semináre

 

Odborné vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa v r. 2017
 
Odborné vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa v r. 2016
 
Odborný seminár k 15.výročiu veternej kalamity a 25.výročiu Pro Silva
 
Odborný seminár k 25. výročiu Pro Silva v Európe a na Slovensku
 
Odborný seminár "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"
 
Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa na Čiernom Balogu (IX.-X.2010)
 
Vzdelávanie k prírode blízkeho obhospodarovaniu lesa na Duchonke a Smolníku v r. 2009 a 2010
 
Špecializovaný kurz k zavádzaniu prírode blízkeho obhospodarovanie lesa do lesníckej prevádzky v r. 2009-10
 
Kurz OLH pre obhospodarovanie objektov Pro Silva
 
školenie pre prírastkové hospodárstvo v listnatých lesoch
 
Školenie OLH na OZ Prievidza
 
školenie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa pod gesciou prof. Sanigu z TU Zvolen
 
Seminár k prírode blízkemu lesníctvu
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené