ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
Publikované príspevky
Články, postrehy
Fotogaléria
Prezentácie
Videoprezentácie
Diskusné fórum
Cudzojazyčné publikácie
Literatúra
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

NÁVRAT 

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva Príspevky


Odborné príspevky

Ak máte záujem odborne sa podieľať na diskusii k prírode blízkemu hospodáreniu v lese, prezentovať svoje názory a postrehy, fotodokumentáciu prírode blízkych lesov, upozorňovať na zaujímavé články, publikácie, výsledky vedy a výskumu neváhajte a svoje alebo sprostredkované príspevky zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu.

Ak nám zašlete už publikovaný materiál, uveďte jeho prameň (meno autora, názov časopisu) a my ho umiestnime na stránke „Publikované príspevky“.

Vaše pôvodné, nepublikované príspevky a odborné postrehy zasielajte výhradne e-mailom a v tvare, aby nevyžadovali náročné formátovanie a textové úpravy. Voľte bežné formáty súborov, jednotlivé tabuľky, obrázky a fotografie v samostatných súboroch. Radi ich uverejníme v časti „Články – postrehy“.

Vaše praktické aplikácie a plánované postupy pri obhospodarovaní porastov na princípoch Pro Silva sformulované do projektovej formy uverejníme v časti „Objekty Pro Silva“.
Pre zaujímavý fotografický materiál doplnený vhodným komentárom je pripravené umiestnenie na stránke „Fotogaléria“, prípadne „Prezentácie“

  • Vaše krátke komentáre, postrehy a prípadné otázky budú zverejnené v „diskusnom fóre“.

  • Príspevky a obsiahlejšie materiály v cudzom jazyku sú prezentované v časti "Cudzojazyčné príspevky".

  • Prehľad o literatúre týkajúcej sa prírode blízkeho obhospodarovania lesa je obsahom časti "Literatúra".

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené