ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
Publikované príspevky
Články, postrehy
Fotogaléria
Prezentácie
Videoprezentácie
Diskusné fórum
Cudzojazyčné publikácie
Literatúra
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

NÁVRAT 

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva Príspevky > Fotogaléria


Fotogaléria

 

Akcie

                           

Akcie, odborné témy

Lesnícky deň Pro Silva na OZ Prešov 2017

                                 

 


Návšteva Pro Silva Slovakia v Českej republike 2018

                                              

Vzdelávanie lesníkov k obhospodarovaniu porastov Pro Silva  2017 

                                  

   

Návšteva Pro Silva Bohemica v r.2016 

                                  

   

Lesnícky deň Pro Silva Stará Turá a Stará Myjava 2016

                                   

      Prírode blízke hospodárenie 
   v Obecných lesoch Stará Myjava

    

Lesnícky deň Pro Silva Mestské lesy Košice 2015

   

Seminár Pro Silva Mestské lesy Banská Bystrica 2015 

   

Lesnícke dni k 25.výročiu Pro Silva, OZ Námestovo a OZ Prešov 2014
 
                                   

 

Lesnícky deň Pro Silva na OZ Prešov

                

Seminár k 25.výročiu ProSilva, Zvolen 2014

                                            

 

 

Formovanie výberkového lesa v Chorvátsku

 

     

Návšteva Pro Silva v Chorvátsku

  Biologická racionalizácia v prírode blízkom lese

     

Lesnícke dni na OZ Revúca 2012

 

 

 

 

 

Prebudova smrekových porastov

 

              

     

Ukážky prírode blízkych postupov v prebierkach VšLP Zvolen r.2012

  Čo charakterizuje prirodzený les

Zobraz obrázok

     

Lesnícky deň Pro Silva na OZ Levice r.2012

 

Ako tvoriť ihličnatý prirodzený les

Zobraz obrázok

     

Seminár na Smolníckej Osade k Medzinárodnému roku lesa

 

Ako tvoriť listnatý prirodzený les

Zobraz obrázok

     

Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa Čierny Balog 2010

  Priestorový poriadok a ťažba v prirodzenom lese  

Zobraz obrázok

Lesnícky deň Pro Silva na OZ R.Sobota r. 2010   

 

   
Pro Silva na návšteve v Rakúsku r.2010    

 

   
Lesnícky deň Pro Silva na OZ Vranov r.2010    

   
Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa Duchonka 2009  

 Prírode blízke hospodárenie v dubinách

     
Seminár k 20. výročiu ProSilva, Zvolen 2009   Čo znamená neceloplošná výchova mladín 
    Zobraz obrázok 

Celoeurópsky kongres Pro Silva jún 2008 

 

 

 

 

Návšteva Pro SIlva v Českej republike v r.2007 

 

 

 

 

 

Obhajoba projektov Pro SIlva v r. 2006

 

 

 

 

 

Exkurzia OZ Prievidza na VšLP Zvolen v r.2006 

 

 

 

 

 

Lesnícky deň na Duchonke, OZ Prievidza v r. 2005

 

 

 

 

 

Návšteva Pro Silva v Rakúsku v r. 2004

 

 

 

 

Lesnícky deň na Donovaloch, OZ Liptovský Hrádok v r. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené