ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
Publikované príspevky
Články, postrehy
Fotogaléria
Prezentácie
Videoprezentácie
Diskusné fórum
Cudzojazyčné publikácie
Literatúra
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

NÁVRAT 

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva Príspevky > Literatúra


Literatúra
  • Ammon, W., 1995: Das Plenterprinzip in der Waldwirtschaft( in German). Paul Haupt Verlag, Bern. 172 pp.
  • Anonymus, 1974: Der Plenterwald (in German). Hespa Mitteilungen. 65 pp.
  • Anonymus, 2000: 3rd International Congress Sustainability in Time and Space (in German or English). Congress Report printed in Langenhagen (Hanover), 283 pp.
  • Bode, W., 1997: Naturnahe Waldwirtschaft (in German). Deukalion Verlag, 396 pp.
  • Diaci, J. et al., 2006: Nature-Based Forestry in Central Europe, Slovenian Research Agency and Ministry of Agriculture Forestry and Food (178 p.)
  • Gayer, K., 1898: Waldwirtschaft (in German). Berlin, Parey Verlag, 626 pp.
  • Korpeľ, Š., 1995: Pralesy západných Karpát. Zvolen, 310 pp.
  • KorpeĽ, Š., Saniga, M., 1994: Prírode blízke pestovanie lesa. Zvolen, LF TU, 158 pp.
  • Leibundgut, H., 1982: Europaische Urwalder der Bergstufe (in German). Paul Haupt, Bern, Stuttgart.
  • Saniga, M. 2001: Prírode blízke obhopodarovanie lesov na Slovensku. Banská Bystrica, 70 pp. 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené