ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
Princípy
Spojenia
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva v Európe > Spojenia


Spojenia

Celoeurópska organizácia: http://www.prosilvaeurope.org
Albánsko. http://www.albaforest.com/
Bulharsko
Belgicko: http://www.vbv.be/werkgroep_prosilva.htm
Česká republika: http://www.prosilvabohemica.cz/
Dánsko: http://www.prosilva.dk
Estónsko
Fínsko
Francúzsko: http://www.prosilva.fr
Holandsko: http://www.knbv.nl/commissies/prosilva.htm
Chorvátsko: http://www.sumari.hr/prosilva/
Írsko: http://www.prosilvaireland.org
Luxemburg: http://www.prosilva.lu/
Maďarsko: http://www.prosilva.hu
Nórsko:
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko: http://www.prosilvaaustria.at
Rumunsko
Slovensko: http://www.lesy.sk
Slovinsko
Spolková republika Nemecko: http://www.anw-deutschland.de
Španielsko: http://www.prosilva.org.es/
Švajčiarsko: http://www.prosilva.ch/
Taliansko: http://www.prosilva.it
Veľká Británia: http://www.ccfg.co.uk/wordpress/

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené