ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
Metodický pokyn pre LSR
Zásady hospodárenia
Objekty Pro Silva 
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Praktická aplikácia > Zásady hospodárenia


Zásady hospodárenia

 

 Zásady obhospodarovania porastov PRO SILVA 
- zaradených do špecifického spôsobu obhospodarovania „t“ pre trvalo viac etážové porasty a porasty v prebudove na trvalo viac etážovú štruktúru a 
- zaradených do špecifického spôsobu obhospodarovania „v“ pre výberkové porasty a porasty v prebudove na výberkovú štruktúru
 sú uvedená v prílohe.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené