ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
Metodický pokyn pre LSR
Zásady hospodárenia
Objekty Pro Silva 
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Praktická aplikácia > Objekty Pro Silva - výber na prehliadnutie


Objekty Pro Silva - výber na prehliadnutie

Objekty Pro Silva sú osobitne evidované pre
- LESY SR, š. p.,
- iné subjekty v SR,
- vybrané subjekty v rámci Pro Silva Europa.         >>>>> vyberte si >>>>>

Objekty Pro Silva LESOV, š.p. Banská Bystrica sú zdokumentované nasledovnými údajmi:
- Príslušnosť k hospodárskemu subjektu
- Názov objektu
- Výmera objektu
- Meno osoby zodpovednej za hospodárenie v objekte
- Meno osoby odporučenej na vykonávanie odborného dohľadu nad hospodárením
- Dokumentácia objektu Pro Silva, ktorú tvorí
          o Projekt s návrhom hospodárenia prírode blízkym spôsobom*
          o Zápisník so základnými údajmi o objekte**
          o PSL – poskytuje údaje o opise porastov a pláne hospodárskych opatrení v JPRL tvoriacich objekt prevzaté z PSL***
          o Mapa s vyznačenými porastmi Pro Silva

            *pre územne ucelené objekty vytvorené do r. 2012
          **pre objekty s Programami starostlivosti o les (PSL) platnými od r. 2009 v inovovanej forme, pre ostatné objekty v pôvodnej forme prevzatej z projektu
       ***pre objekty s PSL platnými od r. 2009

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
VYBERTE SI
 
LESY SR
INÉ SUBJEKTY
PRO SILVA EURÓPA
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené