ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni


Lesnícke dni

Strana: [1]  [2]  [3] 

Lesnícky deň na OZ Prešov 2017
 
Lesnícky deň na Počúvadle 2016
 
Lesnícky deň Pro Silva Stará Myjava a Stará Turá 2016
 
Stretnutie k obnove kalamitných plôch v objekte Pro Silva OZ Revúca 2015
 
Lesnícky deň Pro Silva na ML Košice 2015
 
Seminár Pro Silva ML Banská Bystrica 2015
 
Lesnícky deň na OZ Prešov 2015
 
Lesnícky deň na OZ Námestovo 2014
 
Lesnícky deň na OZ Prešov 2014
 
Výchovnými zásahmi k zastabilizovaniu smrečín-Beňuš 2013
 
Lesnícke dni na OZ Revúca 2012
 
Lesnícky deň Pro Silva na OZ Levice r. 2012
 
Ukážky prírode blízkych postupov v prebierkach na VšLP Zvolen r.2012
 
Lesnícky deň na LS Klenovec r.2012
 
Lesnícke dni 2011 spojené s obhajobou projektov Pro Silva
 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené