ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
Publikované príspevky
Články, postrehy
Fotogaléria
Prezentácie
Videoprezentácie
Diskusné fórum
Cudzojazyčné publikácie
Literatúra
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

NÁVRAT 

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva Príspevky > Cudzojazyčné publikácie


Cudzojazyčné publikácie

Ekologické a sociálno-ekonomické dopady prírode blízkeho lesníctva a plantážneho lesníctva - porovnávacia analýza zborník z vedeckého seminára 2000, Lisabon, Portugalsko   http://www.efi.fi/attachment/f5d80ba3c1b89242106f2f97ae8e3894/bfe9e06646a6a3eb8d3a369a19cdad28/Proc_37.pdf

Prírode blízke orientované lesníctvo v Európe - modelovanie dlhodobých efektov, Journal of forestry 2001 http://library.wur.nl/wasp/bestanden/LUWPUBRD_00316462_A502_001.pdf

Prírode blízke lesníctvo, zborník odborných referátov zo seminára, 2003, Zvolen, Slovensko http://www.unece.org/trade/timber/docs/jc-sem/sem-57/sem-57.htm

Prírode blízke orientované lesníctvo v strednej Európe, zborník odborných referátov, 2006, Ljubľana, Slovinsko 
http://www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/oddelek/katedre/goj_gozd/objave/Nature-based_forestry_in_CE.pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené