ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
Vízia
Zázemie
Ciele
Predstavitelia
Podporovatelia
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva na Slovensku > Databáza sympatizantov Pro Silva Slovakia


Databáza sympatizantov Pro Silva Slovakia

 

Meno, priezvisko, titul                    zamestnanie, resp. povolanie  miesto pôsobenia  kontakt           
Prof.Ing. Milan Saniga, DrSC. vysokoškolský profesor TU Zvolen, Lesnícka fakulta  saniga@vsld.tuzvo.sk
Ing. Rudolf Bruchánik, PhD. vedúci pestovateľ LESOV SR, š. p. Lesy SR,,š.p. GR Banská Bystrica rudolf.bruchánik@lesy.sk
Ing. Dušan Mikuš vedúci lesnej správy Lesy SR,OZ Prievidza, LS Duchonka Dusan.Mikus@lesy.sk
Ing. Pavol Dendys pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Námestovo, LS Zakamenné Pavol.Dendys@lesy.sk
Ing. Peter Ružička vedúci ekonomického úseku Lesy SR, OZ Rimavská Sobota Peter.Ruzicka@lesy.sk
Ing. Peter Šiška vedúci polesia Mestské lesy Košice lssiska@meleskosice.sk
Ing. Milan Košulič ml.  zástupca lesního správce  Lesy ČR, š.p. Město Albrechtice  milan.kosulic@seznam.cz 
Ing. Roman Struhár  vedúci výrobného úseku Lesy SR, OZ Šaštín vtn.ss@lesy.sk
Ing. František Senderák  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Šaštín vyrp.ss@lesy.sk 
František Figura odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Šaštín ls.solosnica@lesy.sk
Milan Tomáš odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Šaštín ls.solosnica@lesy.sk
Stanislav Palkovič odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Šaštín ls.sastin@lesy.sk
Ing. Martina Kovalčíková vedúci ekonomiky  Lesy SR, OZ Beňuš   kovalcikova@lesy.sk 
Ing. Milan Oravkin vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Beňuš   oravkin@lesy.sk 
Zdeno Citterberg pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Beňuš   zdenko.citterberg@lesy.sk
Ing. Vito Barančok  ochranár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Beňuš  vyroba.be@lesy.sk 
Ing. Martin Kovalčík  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Beňuš   ls.benus@lesy.sk 
     Miroslav Ábel odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš   ls.benus@lesy.sk  
Pavel Divok odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš  ls.benus@lesy.sk  
Juraj Gašperan odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Beňuš   ls.benus@lesy.sk  
Ing. Ján Berák odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Beňuš   ls.polomka@lesy.sk  
Ing. Miroslav Tokár odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš   ls.polomka@lesy.sk  
Ľudovít Šípoš odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš   ls.zavadka@lesy.sk  
Ľubomír Lihan odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš   ls.zavadka@lesy.sk  
kolektív LS Beňuš  4 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Beňuš  ls.benus@lesy.sk  
kolektív LS Polomka  5 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Beňuš  ls.polomka@lesy.sk 
kolektív LS Závadka  10 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Beňuš  ls.zavadka@lesy.sk  
kolektív LS Červená Skala  15 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Beňuš  ls.c.skala@lesy.sk 
Ing. Peter Chytil  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Krupina ls.antol@lesy.sk 
Ing. Dušan Goláb  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Krupina vyr.ka@lesy.sk 
Ing. Andrej Baculík  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Krupina ls.ladzany@lesy.sk 
Ing. Miroslav Kiapeš  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota  ls.klenovec@lesy.sk 
Michal Brndiar  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota  ls.klenovec@lesy.sk 
Ing. Ondrej Mihalčiak  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota ls.r.sobota@lesy.sk
Peter Paučo pestovateľ lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota ls.r.sobota@lesy.sk
kolektív LS Klenovec   2 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota ls.klenovec@lesy.sk
kolektív LS Rimavská Sobota  6 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota ls.r.sobota@lesy.sk
kolektív LS Hnúšťa 6 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota ls.hnusta@lesy.sk 
Ing. Martin Strmeň vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Vranov strmenm@lesy.sk 
Ing. Ján Metenko  vedúci ekonomiky  Lesy SR, OZ Vranov  metenko@lesy.sk 
Ing. Milan Zaremba  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Vranov  pestovatel.vv@lesy.sk 
Ing. Jozef Šimankin  odbytár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Vranov  odbyt.vv@lesy.sk 
Ing. Miroslav Brečka  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov  ls.humenne@lesy.sk 
Ing. Pavel Staruch  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov ls.vechec@lesy.sk 
Ing. Juraj Vaško  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Vranov  ls.vechec@lesy.sk 
Ing. Ján Hruškovic  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Vranov 

ls.koskovce@lesy.sk 

Ing. Erika Hasinová  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov ls.koskovce@lesy.sk 
Marián Bezeg  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Vranov ls.koskovce@lesy.sk 
Ing. Anna Drančáková  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov  ls.medzilaborce@lesy.sk 
Zdenko Hnát  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Vranov  ls.medzilaborce@lesy.sk 
Michal Kuzma  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Vranov  ls.stropkov@lesy.sk 
kolektív  LS Stropkov  5 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Vranov  ls.stropkov@lesy.sk 
Ing. Karel Lang  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Vranov  ls.udavske@lesy.sk 
Ján Vinický  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Vranov  ls.udavske@lesy.sk 
Marián Sloboda  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Smolenice  sloboda.sm@lesy.sk 
Martin Matys  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Smolenice   horarmatys@stonline.sk 
Karol Jurkas  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Smolenice 

ls.majdan@lesy.sk 

Ing. Štefan Kráľovič  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice 

ls.majdan@lesy.sk  

Ing. Jozef Ševčík  pestovateľ lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice   ls.majdan@lesy.sk

Ing. Ján Hudák  

vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice  hudak.sm@lesy.sk 
Ing. Ondrej Kičák  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice 

kicak.sm@lesy.sk

Ing. Otto Pisarovič  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice  ls.pila@lesy.sk 
Ing. Vladimír Turan  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice  turan.sm@lesy.sk 
kolektív LS Chtelnica  6 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice  ls.chtelnica@lesy.sk 
kolektív LS Pezinok  13 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice  ls.pezinok@lesy.sk 
kolektív LS Moravany  4 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice  ls.moravany@lesy.sk 
Ing. Milan Pacher  riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Žarnovica milan.pacher@lesy.sk
Ing. Juraj Benčať  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Žarnovica juraj.bencat@lesy.sk 
Ing. Jozef Zimmermann  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Žarnovica jozef.zimmermann@lesy.sk 
Ing. Slavomír Kicko  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.zarnovica@lesy.sk 
Ing. Július Krištof  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.zarnovica@lesy.sk
Ján Švába 

odborný lesný hospodár 

Lesy SR, OZ Žarnovica ls.zarnovica@lesy.sk
Jozef Danko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.zarnovica@lesy.sk
Ján Ďurič  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.zarnovica@lesy.sk
Miloš Šály  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.zarnovica@lesy.sk
Ing. Jozef Rataj  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.ziar@lesy.sk 
Jaroslav Cabánik  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.ziar@lesy.sk 
Peter Repiský  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.brod@lesy.sk 
Ing. Dušan Rosemberger  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica ls.ziar@lesy.sk 
kolektív LS Šášovské Podhradie  8 TH zamestnanci lesnej správy    Lesy SR, OZ Žarnovica ls.sasov@lesy.sk 
Ing. Jozef Herud  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Námestovo  herud.no@lesy.sk 
Ing. Martin Holubčík  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Námestovo   holubcikm.no@lesy.sk 
Ing. František Poleta  ťažbár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Námestovo  poleta.no@lesy.sk 
Ing. Igor Zboja  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.o.podzamok@lesy.sk 
kolektív LS Oravský Podzámok 12 TH zamestnanci lesnej správy     Lesy SR, OZ Námestovo  ls.o.podzamok@lesy.sk 
kolektív LS Oravská Polhora  10 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Námestovo  ls.o.polhora@lesy.sk 

Ing. Anton Kondela 

vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Ing. Pavol Dendys  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Ján Olbert  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Anton Godiš  ťažbár lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Štefan Ďurčák  ochranár lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Ing. Peter Balko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Ján Brňák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Štefan Bartoš  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Jozef Kuchťák  lesník  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Vladimír Florek  lesník  Lesy SR, OZ Námestovo  ls.zakamenne@lesy.sk 
Ing. František Hudák  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Trenčín  hudák.tn@lesy.sk 
Ing. Ľubica Harničárová  vedúca lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín ls.nemsova@lesy.sk 
Jozef Potočár  ťažbár lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín ls.nemsova@lesy.sk 
Boris Harničár  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín ls.nemsova@lesy.sk 
Ing. Peter Bulejko  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín ls.dubodiel@lesy.sk 
Milan Bačík  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín ls.dubodiel@lesy.sk
Richard Laššo  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín ls.dubodiel@lesy.sk
Lukáš Vavruš  lesník  Lesy SR, OZ Trenčín ls.dubodiel@lesy.sk
Ing. Jozef Harár  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín ls.drietoma@lesy.sk
Ján Cintula  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín ls.drietoma@lesy.sk
Pavol Krchňavý  lesník  Lesy SR, OZ Trenčín ls.drietoma@lesy.sk
Marián Horný  lesník  Lesy SR, OZ Trenčín ls.drietoma@lesy.sk
Rastislav Mikláš  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín ls.novemesto@lesy.sk 
Ing. Vladimír Podlucký  ťažbár lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín ls.ksinna@lesy.sk 
Miloslav Pružinec  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín ls.ksinna@lesy.sk 
Ing. Marek Šumaj  ťažbový technik  Lesy SR, OZ Trenčín  marek.sumaj@lesy.sk 
Ing. Ivan Adásek riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Považská Bystrica ivan.adasek@lesy.sk 
Ing. Juraj Buzalka  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Považská Bystrica  vyr.pb@lesy.sk 
Ing. Jozef Bystriansky  riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Revúca jozef.bystriansky@lesy.sk 
Ing. Igor Viszlai  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Revúca viszlai@lesy.sk 
Ing. Alena Ďurkovičová  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Revúca lesyrv.pest@lesy.sk 

Ing. Andrej Hochel 

ťažbár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Revúca lesyrv.taz@lesy.sk 
Ing. Eva Vavreková  personalista  Lesy SR, OZ Revúca lesyrv.pers@lesy.sk 
Ing. Vladimír Hlinka  poľovný referent  Lesy SR, OZ Revúca hlinka@lesy.sk 
Ing. Marek Nosko  referent technickej prípravy výroby  Lesy SR, OZ Revúca lesyrv.stav@lesy.sk 
Jozef Michňa  vedúci obchodu a logistiky  Lesy SR, OZ Revúca michna@lesy.sk 
Ing. Jozef Ďurkovič  správca informačného systému  Lesy SR, OZ Revúca lesyrv.otr@lesy.sk 
Zsolt Sebok  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Revúca ls.safarikovo@lesy.sk 
kolektív LS Tornaľa  11 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca ls.safarikovo@lesy.sk 
kolektív LS Ratková  10 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca ls.ratkova@lesy.sk 
František Frandel  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Revúca ls.muran@lesy.sk 
Ing. Milan Botto  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Revúca ls.muran@lesy.sk 
Jozef Sedlák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Revúca ls.muran@lesy.sk 

kolektív LS Muráň 

7 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca ls.muran@lesy.sk 
kolektív LS Jelšava  10 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca ls.jelsava@lesy.sk 
Ing. Alojz Bereta  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  bereta@lesy.sk 
Jozef Žiak  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  vyrp.lh@lesy.sk 
Ing. Ľudovít Pitoňák  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.c.vah@lesy.sk 
Milan Krajč  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.c.vah@lesy.sk
Pavol Bohunčák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.c.vah@lesy.sk
Ján Vechter  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.c.vah@lesy.sk
Ing. Vlado Markovič  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.l.osada@lesy.sk 
Juraj Močilan  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.l.osada@lesy.sk 
Pavol Kuna  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.l.osada@lesy.sk 
Jozef Galan  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.l.osada@lesy.sk 
Ing. Pavol Kameniar  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok  ls.lubochna@lesy.sk 
Ing. Dušan Krajniak  riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Levice  riaditel.lv@lesy.sk 
Ing. Otto Uhrín  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Levice  vtn.lv@lesy.sk 
Ing. Lukáš Hraško  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Levice  pestovanie.lv@lesy.sk 

Peter Trnka 

odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice  ls.pukanec@lesy.sk 
Miroslav Pavlo  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice  ls.pukanec@lesy.sk 
Ľubomír Marko  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice  ls.cifare@lesy.sk 
Dušan Kuruc  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice  ls.cifare@lesy.sk 
Ing. Peter Gróf  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Levice  ls.levice@lesy.sk 
Tibor Berecki  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice  ls.sahy@lesy.sk 
Ing. Valerián Švec  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Levice ls.sahy@lesy.sk 
Maroš Švec pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Levice  ls.sahy@lesy.sk 
Ing. Pavel Mikluš  vedúci lesníckej výroby   Lesy SR, OZ Prešov  miklus@lesy.sk 
Miroslav Kováč  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Prešov  pestovanie.po@lesy.sk 
Ing. Ján Hricko  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov  ls.hanusovce@lesy.sk 
Ing. Daniel Vrlík  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov  ls.hanusovce@lesy.sk  
Marek Pankuch  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov  ls.hanusovce@lesy.sk  
Pavel Verčimák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov  ls.hanusovce@lesy.sk  
Ing. Martin Vanous  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov ls.poprad@lesy.sk 
Pavel Chlebovec  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov ls.poprad@lesy.sk 
Ing. Dušan Bábel  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov ls.poprad@lesy.sk 
Ing. Dušan Timko  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov ls.sabinov@lesy.sk 
Vincent Palenčár  pestovateľ lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov ls.sabinov@lesy.sk  
Jozef Tomko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov ls.sabinov@lesy.sk  
Anton Soľár  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov ls.sabinov@lesy.sk  
Ing. Martin Blihár  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov ls.kokosovce@lesy.sk 
Ing. Štefan Kukura  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov ls.s.n.ves@lesy.sk 
Dušan Švihra  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov ls.s.n.ves@lesy.sk 
Ján Slávkovský  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov ls.poprad@lesy.sk 
Peter Szabo  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov ls.kokosovce@lesy.sk  
Ing. Mária Šimanská  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov ls.kokosovce@lesy.sk  
Ing. Jozef Spevár  riaditeľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Prievidza  jozef.spevar@lesy.sk 
Ing. Rudolf Gabriš  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Prievidza  gabris.pd@lesy.sk 
Ing. Rudolf Trgiňa  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Prievidza vyr.pd@lesy.sk 
Ing. Jozef Kropil  ťažbár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Prievidza kropil.pd@lesy.sk 
Ing. Dušan Mikluš  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk 
Ing. Andrej Halmo  ťažbár lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Ing. Boris Lech  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Zenon Packa  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Ondrej Režo  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Ján Pokus  lesník  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Pavel Pastor  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Dušan Mikuš  lesník Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Jaroslav Štraus  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Ivan Michalka  lesník Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Ing. Richard Ďatko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Jozef Rozkošný  lesník Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Ing. Branislav Krausz  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
František Lucký  lesník Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Jozef Stankovský  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
Ján Remeň  lesník Lesy SR, OZ Prievidza ls.duchonka@lesy.sk
kolektív LS Bojnice  6 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Prievidza ls.bojnice@lesy.sk
Bohumil Nový vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza ls.n.rudno@lesy.sk
Pavel Madaj  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Prievidza ls.n.rudno@lesy.s 
Vincent Kollár  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.n.rudno@lesy.s
kolektív LS Partizánske  8 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza ls.partizanske@lesy.sk
kolektív LS Nitrianske Pravno  12TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza ls.n.pravno@lesy.sk
Branislav Pepich  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Prievidza ls.partizanske@lesy.sk
Ing. Katarína Bakošová  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča  katarina.bakosova@lesy.sk
Ing. Milan Vágner  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.predajna@lesy.sk
Ing. Juraj Štric  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.predajna@lesy.sk
Tomáš Vaník  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.predajna@lesy.sk
Stanislav Peniak  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.predajna@lesy.sk
Ing. Erika Mareková  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.s.lupca@lesy.sk 
Jozef Šofranec  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča

ls.s.lupca@lesy.sk 

Milan Blaško  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.s.lupca@lesy.sk
Ing. Mária Masicová  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.s.hory@lesy.sk 
Ing. Martin Kováčik  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.s.hory@lesy.sk
Ing. Zoltán Kramec  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.s.hory@lesy.sk
Ing. Ladislav Vajcík  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.s.hory@lesy.sk
Ján Mala  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča ls.s.hory@lesy.sk
Ing. Ján Hroššo  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Topoľčianky  hrosso@lesy.sk 
Ing. Hubert Bencel  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.n.streda@lesy.sk 
Ing. Peter Rácek   ťažbár lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.n.streda@lesy.sk
Jozef Gerši  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.n.streda@lesy.sk
Jozef Meluš  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.n.streda@lesy.sk
Milan Telek  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.n.streda@lesy.sk
Ing. Rudolf Dávid  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
Ing. Daniel Benček  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.hrusov@lesy.sk
Ing. Robert Gális  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.n.streda@lesy.sk
Jozef Pastorok  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.hrusov@lesy.sk
Anton Foltán  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.hrusov@lesy.sk
Gejza Krpala  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
František Zbojka  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
Miloš Golián  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.  vedecký pracovník  Ústav ekológie lesa SAV Zvolen jakus@sav.savzv.sk 
Mgr. Slavomír Kollár  prevádzkovateľ súkromných lesov  Spiš-Chrasť nad Hornádom  haciendaspis@stonline.sk 
Ing. Stanislav Kmec  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Čierny Balog  stanislav.kmec@lesy.sk 
Ing. Vojtech Ilčík  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Čierny Balog  ls.sihla@lesy.sk 
Miroslav Pažický  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Čierny Balog  ls.kram@lesy.sk 
Ing. Juraj Vysoký  výkonný riaditeľ FSC Slovensko  Banská Bystrica  vysoky@fscslovakia.sk 
Ing. Ivor Rizman  vedúci odboru zisťovania stavu lesa  Národné lesnícke centrum Zvolen  rizman@nlcsk.org 
Štefan Gazda  lesník  Lesy SR, OZ Revúca ls.starna@lesy.sk 
Marcel Cirbus pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Košice marcel.cirbus@lesy.sk 
Ing. Daniel Cicoň vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Košice ls.svinica@lesy.sk 
Ing. Martina Manková  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Rožňava martina.mankova@lesy.sk 
Patrik Gallo  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Rožňava
Ing. Tomáš Háber  lesník  Lesy SR, OZ Rožňava ls.roznava@lesy.sk
Peter Farkaš  lesník  Lesy SR, OZ Rožňava
Ing. Elena Kovácsová pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota elena.kovacsova@lesy.sk 
Dušan Václavík  lesník  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota
Ing. Stanislav Lelák  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Prešov
Ing. Marián Lipka  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Prešov
Róbert Haratim  lesník  Lesy SR, OZ Vranov ls.udavske@lesy.sk 
Zdeno Šlang  lesník  Lesy SR, OZ Vranov ls.sedliska@lesy.sk 
Ing. Slavomír Hanko vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Bardejov ls.lukov@lesy.sk
Ing. Marcel Kleban  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Bardejov ls.lukov@lesy.sk
Jozef Sokol  lesník  Lesy SR, OZ Bardejov ls.lukov@lesy.sk 
Martin Gmitter  lesník  Lesy SR, OZ Bardejov ls.malcov@lesy.sk 
Ing. Emília Bobeková  hlavný účtovník  Lesy SR, OZ Čadca  emilia.bobekova@lesy.sk 
Ing. Eva Bobeková  adjunkt-praktikant  Lesy SR, OZ Čadca  emilia.bobekova@lesy.sk
Ing. František Pisarčík  odborný lesný hospodár  Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o.
Ladislav Andrejco  lesník  Lesy SR, OZ Sobrance   č.t. 0907 286 886
Ing. Branislav Luterán  technik lesnej správy  Lesy SR, OZ Sobrance branislav.luteran@lesy.sk 
Ing. Michal Tomčík  lesník  Obecné lesy Veľký Folkmar  michal.tomcik663@gmail.com 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené