ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
Vízia
Zázemie
Ciele
Predstavitelia
Podporovatelia
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva na Slovensku > Databáza sympatizantov Pro Silva Slovakia


Databáza sympatizantov Pro Silva Slovakia

 

Meno, priezvisko, titul                    zamestnanie, resp. povolanie  miesto pôsobenia  kontakt           
Prof.Ing. Milan Saniga, DrSC. vysokoškolský profesor TU Zvolen, Lesnícka fakulta 
Ing. Rudolf Bruchánik, PhD. vedúci pestovateľ LESOV SR, š. p. Lesy SR,,š.p. GR Banská Bystrica rudolf.bruchánik@lesy.sk
Ing. Dušan Mikuš vedúci lesnej správy Lesy SR,OZ Prievidza, LS Duchonka
Ing. Pavol Dendys pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Námestovo, LS Zakamenné
Ing. Peter Ružička vedúci ekonomického úseku Lesy SR, OZ Rimavská Sobota
Ing. Peter Šiška vedúci polesia Mestské lesy Košice
Ing. Milan Košulič ml.  zástupca lesního správce  Lesy ČR, š.p. Město Albrechtice   
Ing. Roman Struhár  vedúci výrobného úseku Lesy SR, OZ Šaštín
Ing. František Senderák  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Šaštín  
František Figura odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Šaštín
Milan Tomáš odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Šaštín
Stanislav Palkovič odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Šaštín
Ing. Martina Kovalčíková vedúci ekonomiky  Lesy SR, OZ Beňuš    
Ing. Milan Oravkin vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Beňuš    
Zdeno Citterberg pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Beňuš  
Ing. Vito Barančok  ochranár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Beňuš   
Ing. Martin Kovalčík  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Beňuš    
     Miroslav Ábel odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš     
Pavel Divok odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš    
Juraj Gašperan odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Beňuš     
Ing. Ján Berák odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Beňuš     
Ing. Miroslav Tokár odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš     
Ľudovít Šípoš odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš     
Ľubomír Lihan odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Beňuš     
kolektív LS Beňuš  4 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Beňuš    
kolektív LS Polomka  5 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Beňuš   
kolektív LS Závadka  10 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Beňuš    
kolektív LS Červená Skala  15 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Beňuš   
Ing. Peter Chytil  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Krupina  
Ing. Dušan Goláb  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Krupina  
Ing. Andrej Baculík  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Krupina  
Ing. Miroslav Kiapeš  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota   
Michal Brndiar  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota   
Ing. Ondrej Mihalčiak  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota
Peter Paučo pestovateľ lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota
kolektív LS Klenovec   2 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota
kolektív LS Rimavská Sobota  6 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota
kolektív LS Hnúšťa 6 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Rimavská Sobota  
Ing. Martin Strmeň vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Vranov  
Ing. Ján Metenko  vedúci ekonomiky  Lesy SR, OZ Vranov   
Ing. Milan Zaremba  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Vranov   
Ing. Jozef Šimankin  odbytár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Vranov   
Ing. Miroslav Brečka  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov   
Ing. Pavel Staruch  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov  
Ing. Juraj Vaško  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Vranov   
Ing. Ján Hruškovic  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Vranov 

 

Ing. Erika Hasinová  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov  
Marián Bezeg  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Vranov  
Ing. Anna Drančáková  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Vranov   
Zdenko Hnát  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Vranov   
Michal Kuzma  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Vranov   
kolektív  LS Stropkov  5 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Vranov   
Ing. Karel Lang  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Vranov   
Ján Vinický  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Vranov   
Marián Sloboda  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Smolenice   
Martin Matys  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Smolenice    
Karol Jurkas  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Smolenice 

 

Ing. Štefan Kráľovič  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice 

  

Ing. Jozef Ševčík  pestovateľ lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice  

Ing. Ján Hudák  

vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice   
Ing. Ondrej Kičák  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice 

Ing. Otto Pisarovič  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice   
Ing. Vladimír Turan  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Smolenice   
kolektív LS Chtelnica  6 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice   
kolektív LS Pezinok  13 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice   
kolektív LS Moravany  4 TH zamestnanci lesnej správy   Lesy SR, OZ Smolenice   
Ing. Milan Pacher  riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Žarnovica
Ing. Juraj Benčať  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Žarnovica  
Ing. Jozef Zimmermann  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Žarnovica  
Ing. Slavomír Kicko  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica  
Ing. Július Krištof  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica
Ján Švába 

odborný lesný hospodár 

Lesy SR, OZ Žarnovica
Jozef Danko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica
Ján Ďurič  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica
Miloš Šály  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica
Ing. Jozef Rataj  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica  
Jaroslav Cabánik  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Žarnovica  
Peter Repiský  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica  
Ing. Dušan Rosemberger  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Žarnovica  
kolektív LS Šášovské Podhradie  8 TH zamestnanci lesnej správy    Lesy SR, OZ Žarnovica  
Ing. Jozef Herud  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Námestovo   
Ing. Martin Holubčík  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Námestovo    
Ing. František Poleta  ťažbár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Námestovo   
Ing. Igor Zboja  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo   
kolektív LS Oravský Podzámok 12 TH zamestnanci lesnej správy     Lesy SR, OZ Námestovo   
kolektív LS Oravská Polhora  10 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Námestovo   

Ing. Anton Kondela 

vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo   
Ing. Pavol Dendys  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Námestovo   
Ján Olbert  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo   
Anton Godiš  ťažbár lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo   
Štefan Ďurčák  ochranár lesnej správy  Lesy SR, OZ Námestovo   
Ing. Peter Balko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo   
Ján Brňák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo   
Štefan Bartoš  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Námestovo   
Jozef Kuchťák  lesník  Lesy SR, OZ Námestovo   
Vladimír Florek  lesník  Lesy SR, OZ Námestovo   
Ing. František Hudák  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Trenčín  hudák.tn@lesy.sk 
Ing. Ľubica Harničárová  vedúca lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín  
Jozef Potočár  ťažbár lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín  
Boris Harničár  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín  
Ing. Peter Bulejko  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín  
Milan Bačík  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín
Richard Laššo  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín
Lukáš Vavruš  lesník  Lesy SR, OZ Trenčín
Ing. Jozef Harár  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín
Ján Cintula  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Trenčín
Pavol Krchňavý  lesník  Lesy SR, OZ Trenčín
Marián Horný  lesník  Lesy SR, OZ Trenčín
Rastislav Mikláš  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín  
Ing. Vladimír Podlucký  ťažbár lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín  
Miloslav Pružinec  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Trenčín  
Ing. Marek Šumaj  ťažbový technik  Lesy SR, OZ Trenčín   
Ing. Ivan Adásek riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Považská Bystrica  
Ing. Juraj Buzalka  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Považská Bystrica   
Ing. Jozef Bystriansky  riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Igor Viszlai  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Alena Ďurkovičová  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Revúca  

Ing. Andrej Hochel 

ťažbár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Eva Vavreková  personalista  Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Vladimír Hlinka  poľovný referent  Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Marek Nosko  referent technickej prípravy výroby  Lesy SR, OZ Revúca  
Jozef Michňa  vedúci obchodu a logistiky  Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Jozef Ďurkovič  správca informačného systému  Lesy SR, OZ Revúca  
Zsolt Sebok  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Revúca  
kolektív LS Tornaľa  11 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca  
kolektív LS Ratková  10 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca  
František Frandel  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Milan Botto  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Revúca  
Jozef Sedlák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Revúca  

kolektív LS Muráň 

7 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca  
kolektív LS Jelšava  10 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Revúca  
Ing. Alojz Bereta  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Jozef Žiak  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Ing. Ľudovít Pitoňák  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Milan Krajč  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok 
Pavol Bohunčák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok 
Ján Vechter  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok 
Ing. Vlado Markovič  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Juraj Močilan  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Pavol Kuna  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Jozef Galan  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Ing. Pavol Kameniar  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok   
Ing. Dušan Krajniak  riaditeľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Levice   
Ing. Otto Uhrín  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Levice   
Ing. Lukáš Hraško  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Levice   

Peter Trnka 

odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice   
Miroslav Pavlo  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice   
Ľubomír Marko  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice   
Dušan Kuruc  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice   
Ing. Peter Gróf  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Levice   
Tibor Berecki  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Levice   
Ing. Valerián Švec  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Levice  
Maroš Švec pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Levice   
Ing. Pavel Mikluš  vedúci lesníckej výroby   Lesy SR, OZ Prešov   
Miroslav Kováč  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Prešov   
Ing. Ján Hricko  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov   
Ing. Daniel Vrlík  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov    
Marek Pankuch  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov    
Pavel Verčimák  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov    
Ing. Martin Vanous  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov  
Pavel Chlebovec  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov  
Ing. Dušan Bábel  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov  
Ing. Dušan Timko  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov  
Vincent Palenčár  pestovateľ lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov   
Jozef Tomko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov   
Anton Soľár  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov   
Ing. Martin Blihár  vedúci lesnej správy   Lesy SR, OZ Prešov  
Ing. Štefan Kukura  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov  
Dušan Švihra  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov  
Ján Slávkovský  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov  
Peter Szabo  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prešov   
Ing. Mária Šimanská  pestovateľ lesnej správy  Lesy SR, OZ Prešov   
Ing. Jozef Spevár  riaditeľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Prievidza   
Ing. Rudolf Gabriš  vedúci lesníckej výroby  Lesy SR, OZ Prievidza   
Ing. Rudolf Trgiňa  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Prievidza  
Ing. Jozef Kropil  ťažbár odštepného závodu  Lesy SR, OZ Prievidza  
Ing. Dušan Mikluš  vedúci lesnej správy  Lesy SR, OZ Prievidza  
Ing. Andrej Halmo  ťažbár lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza
Ing. Boris Lech  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza
Zenon Packa  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza
Ondrej Režo  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza
Ján Pokus  lesník  Lesy SR, OZ Prievidza
Pavel Pastor  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza
Dušan Mikuš  lesník Lesy SR, OZ Prievidza
Jaroslav Štraus  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza
Ivan Michalka  lesník Lesy SR, OZ Prievidza
Ing. Richard Ďatko  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza
Jozef Rozkošný  lesník Lesy SR, OZ Prievidza
Ing. Branislav Krausz  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza
František Lucký  lesník Lesy SR, OZ Prievidza
Jozef Stankovský  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza
Ján Remeň  lesník Lesy SR, OZ Prievidza
kolektív LS Bojnice  6 TH zamestnanci lesnej správy  Lesy SR, OZ Prievidza
Bohumil Nový vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza
Pavel Madaj  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Prievidza ls.n.rudno@lesy.s 
Vincent Kollár  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Prievidza ls.n.rudno@lesy.s
kolektív LS Partizánske  8 TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza
kolektív LS Nitrianske Pravno  12TH zamestnanci lesnej správy Lesy SR, OZ Prievidza
Branislav Pepich  odborný lesný hospodár Lesy SR, OZ Prievidza
Ing. Katarína Bakošová  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča 
Ing. Milan Vágner  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Ing. Juraj Štric  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Tomáš Vaník  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Stanislav Peniak  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Ing. Erika Mareková  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča  
Jozef Šofranec  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča

ls.s.lupca@lesy.sk 

Milan Blaško  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Ing. Mária Masicová  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča  
Ing. Martin Kováčik  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Ing. Zoltán Kramec  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Ing. Ladislav Vajcík  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Ján Mala  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča
Ing. Ján Hroššo  pestovateľ odštepného závodu Lesy SR, OZ Topoľčianky   
Ing. Hubert Bencel  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky  
Ing. Peter Rácek   ťažbár lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky
Jozef Gerši  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky
Jozef Meluš  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky
Milan Telek  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky
Ing. Rudolf Dávid  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
Ing. Daniel Benček  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.hrusov@lesy.sk
Ing. Robert Gális  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Topoľčianky
Jozef Pastorok  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.hrusov@lesy.sk
Anton Foltán  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.hrusov@lesy.sk
Gejza Krpala  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
František Zbojka  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
Miloš Golián  odborný lesný hospodár  Lesy SR, OZ Topoľčianky ls.topolcianky@lesy.sk
Ing. Rastislav Jakuš, PhD.  vedecký pracovník  Ústav ekológie lesa SAV Zvolen jakus@sav.savzv.sk 
Mgr. Slavomír Kollár  prevádzkovateľ súkromných lesov  Spiš-Chrasť nad Hornádom  haciendaspis@stonline.sk 
Ing. Stanislav Kmec  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Čierny Balog  stanislav.kmec@lesy.sk 
Ing. Vojtech Ilčík  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Čierny Balog  ls.sihla@lesy.sk 
Miroslav Pažický  odborný lesný hospodár   Lesy SR, OZ Čierny Balog  ls.kram@lesy.sk 
Ing. Juraj Vysoký  výkonný riaditeľ FSC Slovensko  Banská Bystrica  vysoky@fscslovakia.sk 
Ing. Ivor Rizman  vedúci odboru zisťovania stavu lesa  Národné lesnícke centrum Zvolen  rizman@nlcsk.org 
Štefan Gazda  lesník  Lesy SR, OZ Revúca ls.starna@lesy.sk 
Marcel Cirbus pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Košice marcel.cirbus@lesy.sk 
Ing. Daniel Cicoň vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Košice ls.svinica@lesy.sk 
Ing. Martina Manková  pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Rožňava martina.mankova@lesy.sk 
Patrik Gallo  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Rožňava
Ing. Tomáš Háber  lesník  Lesy SR, OZ Rožňava ls.roznava@lesy.sk
Peter Farkaš  lesník  Lesy SR, OZ Rožňava
Ing. Elena Kovácsová pestovateľ odštepného závodu  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota elena.kovacsova@lesy.sk 
Dušan Václavík  lesník  Lesy SR, OZ Rimavská Sobota
Ing. Stanislav Lelák  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Prešov
Ing. Marián Lipka  vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Prešov
Róbert Haratim  lesník  Lesy SR, OZ Vranov  
Zdeno Šlang  lesník  Lesy SR, OZ Vranov ls.sedliska@lesy.sk 
Ing. Slavomír Hanko vedúci lesnej správy Lesy SR, OZ Bardejov ls.lukov@lesy.sk
Ing. Marcel Kleban  pestovateľ lesnej správy Lesy SR, OZ Bardejov ls.lukov@lesy.sk
Jozef Sokol  lesník  Lesy SR, OZ Bardejov ls.lukov@lesy.sk 
Martin Gmitter  lesník  Lesy SR, OZ Bardejov ls.malcov@lesy.sk 
Ing. Emília Bobeková  hlavný účtovník  Lesy SR, OZ Čadca  emilia.bobekova@lesy.sk 
Ing. Eva Bobeková  adjunkt-praktikant  Lesy SR, OZ Čadca  emilia.bobekova@lesy.sk
Ing. František Pisarčík  odborný lesný hospodár  Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o.
Ladislav Andrejco  lesník  Lesy SR, OZ Sobrance   č.t. 0907 286 886
Ing. Branislav Luterán  technik lesnej správy  Lesy SR, OZ Sobrance branislav.luteran@lesy.sk 
Ing. Michal Tomčík  lesník  Obecné lesy Veľký Folkmar  michal.tomcik663@gmail.com 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené