ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na ŠLP Zvolen v r.2001


Lesnícky deň na ŠLP Zvolen v r.2001

 

Celoslovenský lesnícky deň sa 21. júna r. 2001 konal v objektoch Školského lesného podniku Technickej univerzity Zvolen. Zúčastnilo sa ho vyše 100 účastníkov z celého Slovenska, prevažne zo štátnych lesov. Konal sa spojením ukážok prírode blízkeho obhospodarovania lesa v prevažne bukových porastoch polesia Budča s ukážkami použitia ťažbovo-výrobných technológií do náročných horských terénov. Gestormi podujatia boli prof. Saniga a prof. Lukáč z Lesníckej fakulty TU Zvolen.

Exkurzný sprievodca Lesníckym dňom k dispozícii kliknutím 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené