ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na Duchonke, OZ Prievidza v r.2005


Lesnícky deň na Duchonke, OZ Prievidza v r.2005
Exkurzný sprievodca Lesníckymu dňom k dispozícii kliknutím
Fotogaléria Lesníckeho dňa k nahliadnutiu kliknutím

Ing. Rudolf BRUCHÁNIK

 

V súčasnom období, ktoré sa vyznačuje snahou o ekonomickú konsolidáciu nášho podniku a hľadanie racionálnych a efektívnych riešení pri obhospodarovaní lesa, prechádza aj pestovateľská činnosť myšlienkovými zmenami. Nové princípy a postupy, založené síce na prírode blízkom, ale zároveň ekonomicky vysoko rentabilnom hospodárení v lese boli ústredným motívom Lesníckeho dňa PRO SILVA, ktorý zorganizoval š.p. LESY SR v spolupráci s TU Zvolen dňa 12. septembra 2005 na pôde OZ Prievidza. Terénne ukážky boli situované do lokalít LS Duchonka na Kulháni, kde v minulosti prakticky pôsobil významný slovenský odborník na pestovanie lesa – prof. Bezačinský a kde sa v súčasnosti vytvorila partia zanietených odborných lesných hospodárov na čele s vedúcim LS Ing. Dušanom Mikušom. Témou lesníckeho dňa bolo „Hodnotové prírastkové hospodárstvo listnatých porastov“ s cieľom poukázať na možnosti zvýšenia hodnotovej produkcie prostredníctvom ťažby jednotlivých stromov. 85 účastníkov podujatia, ktorými boli pracovníci pozvaných 9 OZ, GR Lesov SR, lesníckej sekcie MP SR, zástupcovia štátnej správy LH a Lesoprojektu Zvolen, si so skutočným záujmom vypočulo sugestívny výklad prof. Sanigu z TU Zvolen, tradičného sprievodcu podujatí PRO SILVA.

Na 5 exkurzných zastávkach sprostredkoval všetkým účastníkom princípy skvalitnenia porastovej zásoby v rubných dubových a zmiešaných dubo-bukových porastoch a racionalizáciu výchovy dubových a bukových kmeňovín s cieľom vystupňovať prírastok na najkvalitnejších jedincoch. Jeho výklad veľmi vhodne dopĺňali Ing. Mikuš a Ing. Spevár z domáceho OZ, ktorí pracovníkov lesnej prevádzky presvedčili, že nejde o teoretické, ale skutočne prakticky uplatniteľné postupy.

Spokojnosť na tvárach všetkých zúčastnených a slová uznania za vydarenú, organizačne bezchybne zvládnutú akciu, boli zadosťučinením pre pracovníkov OZ Prievidza za námahu, spojenú s prípravou podujatia. Ešte väčšou devízou pre náš podnik je však ich zámer na širšie uplatnenie prírode blízkych hospodárskych spôsobov v každodennej lesníckej praxi, ktoré po lesníckom dni určite nájdu svojich realizátorov aj spomedzi ostatných účastníkov.

(prebraté z časopisu Lesník 10/2005)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené