ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Lesnícke dni > Lesnícky deň na ŠLP Zvolen v r.2006


Lesnícky deň na ŠLP Zvolen v r.2006

 

Dňa 12. júna 2006 sa na VšLP Zvolen uskutočnil lesnícky deň venovaný nedožitým 80. rokom nestora PRO SILVA Prof.dr.hc.Ing.Štefana Korpeľa DrSc., významného šíriteľa myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Zúčastnilo sa ho 70 pozvaných účastníkov, prevažne z Lesov SR, š.p. Odborným gestorom a sprievodcom akcie bol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. z Lesníckej fakulty TU Zvolen.
Lesnícky deň bol zameraný na ukážky a prezentáciu demonštračných objektov prírastkového hodnotového hospodárstva listnatých porastov, ako uvoľnovacie prebierky v bukovo-dubových tenkých kmeňovinách, obnovné ruby v bukových porastoch, Sebachov modifikovaný bukový les, bukový výberkový les, mozaikové porasty s prevahou duba.
.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené