PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Info > esy SR, š.p., OZ Prešov aukcia dreva


esy SR, š.p., OZ Prešov aukcia dreva

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

vyhlasuje a pozýva Vás na


dražbu drevaTermín konania : 4.3.2008 - 6.3.2008
so začiatkom 4.3.2008 o 8,00 hod. a ukončením 6.3.2007 o 12,00 hod

Miesto konania : MES Prešov

Dreviny : Buk, Dub, Javor, Jaseň, Čerešňa,  Smrekovec

Akosť : Listnaté výrezy I. až III. triedy akosti

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom aukcie v ponukovom katalógu.

Ing. Miroslav Lelák
riaditeľ OZ Prešov

pozvanka_1.doc

dražobný poriadok.doc

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené