ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Exkurzie > Pestovatelia OZ na Smolníckej Osade


Pestovatelia OZ na Smolníckej Osade

Dňa 21. septembra 2005 sa v rámci jesennej porady pestovateľov Odštepných závodov uskutočnila exkurzia v demonštračnom objekte Pro Silva na Smolníckej Osade. Sprievodcami akcie boli OLH Ing. Franišek Pisarčík a jeho dvaja kolegovia na lesnom obvode p. Ladislav Alcnauer a p. Jaroslav Kovalčík. Cieľom akcie bolo priblížiť pestovateľom praktickú realizáciu prírode blízkeho pestovania lesa v prostredí výberkových smreko-borovico-jedľových lesov ako aj prebudovu listnatých, prevažne bukových lesov na viacetážové porasty buka a jedle. Zámerom bolo vzbudiť aktívny záujem pestovateľov o tento spôsob hospodárenia v lese a iniciovať vyhľadanie a vyhlásenie zachovalých lesných komplexov za objekty Pro Silva s cieľom zaangažovania odborných lesných hospodárov do ich obhospodarovania prírode blízkym spôsobom.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené