ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Školenia, semináre > Seminár k prírode blízkemu lesníctvu


Seminár k prírode blízkemu lesníctvu

V dňoch 14.-19.októbra 2003 zorganizoval Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene medzinárodný seminár k problematike prírode blízkeho lesníctva. Seminár sa uskutočnil pod záštitou spoločnej komisie FAO/ECE/ILO pre lesnícke technológie a manažment a v spolupráci s IUFRO. Súbor odborných referátov zo seminára (v anglickom jazyku) najdete na http://www.unece.org/trade/timber/docs/jc-sem/sem-57/sem-57.htm  

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené