ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Exkurzie > OZ Prievidza na VšLP Zvolen


OZ Prievidza na VšLP Zvolen

Na jeseň 2006 sa z iniciatívy vedenia OZ Prievidza uskutočnila návšteva vybratých pracovníkov ústredia závodu, lesných správ a OLH na VšLP Zvolen a v ŠPR Badínsky prales. Sprievodcom akcie bol prof. Ing. MIlan Saniga, DrSc. z TU Zvolen. Účastníci akcie mali možnosť oboznámiť sa s demonštračnými objektmi Pro Silva na území lesného podniku TU Zvolen, obhospodarovanými pod gesciou Katedry pestovania lesa Lesníckej fakulty. Súčasťou akcie bola aj návšteva v Badínskom pralese. Cieľom akcie bolo podnietiť lesný personál k využívaniu sily prírody v prospech hospodárskej činnosti v lese. 

Fotogaléria z exkurzie k nahliadnutiu kliknutím

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené