ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Školenia, semináre > Školenie OLH na OZ Prievidza


Školenie OLH na OZ Prievidza

Dňa 29.11.2005 zorganizoval OZ Prievidza školenie, ktoré sa uskutočnilo na LS Duchonka. Zúčastnili sa ho vedúci a pestovatelia LS, odborní lesní hospodári. Odborným garantom podujatia bol vedúci LS Ing. Dušan Mikuš. Cieľom školenia bolo sprostredkovať zúčastneným kolegom z ostatných LS ukážky neceloplošnej výchovy mladín, intenzívnych prebierkových zásahov, metódu cieľových stromov vo výchove prebierkami, skupinovitý clonný rub, vyznačovanie a podporu kmeňov mimoriadnej kvality. 

Fotogaléria zo školenie k nahliadnutiu kliknutím

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené