ČO JE PRO SILVA
Prírode blízke postupy
Trvalý les
Pro Silva a Lesy SR
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Prírode blízke postupy


Prírode blízke postupy

Prírode blízke obhospodarovanie lesa je

  •  
    o zmene v zaužívanom myslení a konaní lesníkov pri hospodárení v lese
  •  
    o hľadaní spôsobov, ako pre dosiahnutie svojich zámerov pracovať spolu s prírodou a nie proti nej
  •  
    o vytváraní lesa, ktorý svojimi charakteristikami a vonkajším prejavom sa bude blížiť k svojmu predobrazu prírodného lesa.

 

 

Cieľom  je prebudovať umelo vytvorený a často
poškodzovaný klasický hospodársky les vekových
tried na stabilný viacvrstvový prirodzený hospodársky les a...

  ...pritom napriek priblíženiu sa k prírodnému
charakteru lesa plne využívať jeho hospodársky potenciál
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené