ČO JE PRO SILVA
Prírode blízke postupy
Trvalý les
Pro Silva a Lesy SR
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva a Lesy SR


Pro Silva a Lesy SR

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky je už od svojho vzniku v r.1999 rozhodujúcim činiteľom v aktivácii myšlienok Pro Silva na Slovensku. Svoju podporu prejavuje v nasledovných oblastiach:

  • aktívne vystupuje na podporu myšlienok, zásad a princípov, ktoré deklaruje hnutie Pro Silva
  • v obhospodarovaní užívaných lesov presadzuje postupy pestovania lesa prírode blízkym spôsobom, podporuje aktivity lesníckej prevádzky pre jeho praktickú aplikáciu
  • zakladá sieť demonštračných objektov s prírode blízkym obhospodarovaním na princípe trvalého lesa
  • organizuje kurzy, lesnícke dni, exkurzie a študijné cesty po objektoch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom
  • podporuje výskum pestovateľských koncepcií, rešpektujúcich prírodné zákonitosti v lese
  • spolupracuje pri vydávaní odborných a populárno-náučných publikácií a letákov
  • zabezpečuje informovanosť lesníckej a ostatnej verejnosti o aktivitách hnutia Pro Silva, poskytuje webovú stránku na jeho propagáciu

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené