ÚVOD
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
LIK
LESNÁ PEDAGOGIKA

 

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Čadca > Výberové konania > OZ Čadca - verejná obchodná súťaž


OZ Čadca - verejná obchodná súťaž

Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky


Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Čadca za rok 2009 - časť LS Čadca, časť Oščadnica.

Záujemcovia predložia ponuku na uvedený predmet zákazky v súlade s výzvou, v ktorej sú stanovené lehoty a požadované podmienky. Podrobný opis predmetu zákazky, obchodné podmienky a ďalšie pokyny na vypracovanie ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré si záujemca vyžiada v stanovenej lehote na určenej adrese. Výzva na predkladanie ponúk je priložená.

Podprahová zákazka - Výzva

Podprahová zákazka - Podmienky zadávania

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené