ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > obchodno verejná súťaž lesná cesta Junákovo


obchodno verejná súťaž lesná cesta Junákovo

LESY Slovenskej republiky š.p. Odštepný závod Prievidza vyhlasujú obchodno verejnú súťaž za účelom uzatvorenia zmluvy o vykonaní prác, ktorej predmetom bude rekonštrukcia lesnej cesty Junákovo v k.ú. Ráztočno a Handlová.

 súťažné podmienky

 vzor zmluvy

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené