ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
MAPA OZ
STRELNICA KOČOVCE
CHATY, UBYTOVANIE

 

NÁUČNÉ CHODNÍKY
VLM HALUZICKÁ TIESŇAVA
 
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Trenčín > Všeobecné ustanovenia


Všeobecné ustanovenia

I. Všeobecné ustanovenia:
a./ Ceny uvedené v tomto cenníku platia pre predaj sortimentov surového dreva
vyrobeného podľa STN (apríl 2007) na OZ Trenčín .
Sú stanovené v Sk za 1 m3 surového dreva bez kôry, vyrobeného v kôre.
b./ Ceny sú stanovené ako ceny FCA naložené na dopravnom prostriedku v mieste
predaja tovaru - MP (MES, OM)
a refakturuje sa dovozné po železnici, ak si ho zákazník neuhradí priamo.
c./ Ceny u sortimentov I. – III. triedy akosti sú stanovené podľa hrúbkových ň
stupňov (HS).
Výrezy sú do HS zaradené na základe strednej hrúbky výrezov meraných v kôre.
Rozsah HS:
1. 15 – 19 cm
2. a 20 – 24 cm
2. 20 – 29 cm
2. b 25 – 29 cm
3. 30 – 39 cm
4. 40 – 49 cm
5. 50 – 59 cm
6. 60 + cm
d./ V zmluvách je možné dohodnúť iné technické podmienky a stanoviť priemerné ceny.
e./ Týmto cenníkom sa ruší doteraz platný cenník.
f./ Expedičné miesto je miesto určené na expedíciu dreva, je prístupné bežným automobilom určeným na prepravu dreva.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené