ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Sanácia zosuvu lesnej cesty


Sanácia zosuvu lesnej cesty

Lesy Slovenskej republiky š.p.
Odštepný závod Považská Bystrica,
Orlové 278, 017 22 Považská Bystrica

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
na dodávku stavebných prác
na stavbu „Lesná cesta Mičovec – sanácia zosuvu“
v katastri obce Lysá pod Makytou

Informácie na čísle tel. 042/437 82 11
0918/335 318

S možnosťou prevzatia súťažných podkladov do 04.09.2007

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené