ÚVOD
KONTAKTY
SUMÁRNY PREHLAD
CENNÍKY
Surového dreva
Samovýroby
AUKCIE
VEREJNÉ SÚTAŽE
CHATY,UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Cenníky > Cenníky piliarských výrobkov


Cenníky piliarských výrobkov platný od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2004
  Cena FCA Dopravný prostriedok expedicný sklad dodávatela


 
Dosky a fošne neomiet. SM/JD, BO, SMC Dosky a fošne omietané SM / JD, BO, SMC
STN 49 10 11 STN 49 10 11
Dlžka
( cm )
Hrúbka
( mm )
Šírka
( mm )
Akost
I.
II.
III.
200 – 400
18 – 22
80 +
3 800
3 600
3 200
401 – 600
18 – 22
80 +
4 000
3 700
3 300
601 +
18 – 22
80 +
4 100
3 800
3 400
200 – 400
24 – 32
80 +
3 600
3 400
3 000
401 – 600
24 – 32
80 +
3 700
3 500
3 100
601 +
24 – 32
80 +
3 800
3 600
3 200
200 – 400
38 – 50
80 +
4 400
4 100
3 600
401 – 600
38 – 50
80 +
4 500
4 200
3 700
601 +
38 – 50
80 +
4 600
4 300
3 800
Dlžka
( cm )
Hrúbka
( mm )
Šírka
( mm )
Akost
I.
II.
III.
201 – 400
   18 – 22
80 +
4 600
4 200
3 500
401 – 600
   18 – 22
80 +
4 800
4 400
3 600
601 +
   18 – 22
80 +
4 900
4 500
3 700
201 – 400
   24 – 32
80 +
4 300
3 950
3 500
401 – 600
   24 – 32
80 +
4 400
4 100
3 600
601 +
   24 – 32
80 +
4 600
4 200
3 700
201 – 400
   38 – 50
80 +
5 000
4 550
3 750
401 – 600
   38 – 50
80 +
5 100
4 650
3 850
601 +
   38 – 50
80 +
5 200
4 750
3 950
201 – 400
   50 +
80 +
5 100
4 700
3 900
401 – 600
   50 +
80 +
5 300
4 900
4 000
601 +
   50 +
80 +
5 500
5 000
4 100
150 – 200
   18 – 22
80 +
3 800
3 600
2 800
150 – 200
   24 – 32
80 +
3 600
3 400
2 600
150 – 200
   38 – 50
80 +
3 600
3 400
2 600
150 – 200
   50 +
80 +
3 700
3 500
2 700

 
Strešné laty SM/JD, BO, SMC   Ihlicnaté hranolceky do 50 cm2
 STN 49 10 10,  49 10 11   Kratina do 2 000 mm dlžky     3 800,- Sk
Dlžka
( cm )
Hrúbka
( mm )
Šírka
( mm )
Akost
I.
II.
III.
200 – 400
30 (25)
50
4 950
4 700
3 700
401 – 600
30 (25)
50
5 400
5 200
4 500
601 +
30 (25)
50
5 900
5 500
4 700
 
Dlžka
( cm )
Hrúbka
( mm )
Šírka
( mm )
Akost
I.
II.
III.
200 – 400
4 800
4 000
3 700
401 – 600
5 300
4 700
4 000
601 +
5 600
5 000
4 200
  

Ihlicnaté hranoly SM/JD, BO, SMC   Rezivo listnaté
 STN 49 10 10,  49 10 11   STN 49 10 12
Dlžka
( cm )
Hrúbka
( mm )
Šírka
( mm )
Akost
I.
II.
III.
300 – 400
65 +
  100 – 120
4 700
4 500
4 100
401 – 600
65 +
  100 – 120
4 850
4 700
4 200
601 +
65 +
  100 – 120
5 100
4 800
4 300
300 – 400
65 +
  120 – 140
5 000
4 700
4 300
401 – 600
65 +
  120 – 140
5 400
5 000
4 600
601 +
65 +
  120 – 140
5 700
5 200
4 700
300 – 400
65 +
  140 – 160
5 000
4 800
4 400
401 – 600
65 +
  140 – 160
5 400
5 100
4 600
601 +
65 +
  140 – 160
5 800
5 300
4 800
300 – 400
65 +
  160 – 180
5 200
5 000
4 500
401 – 600
65 +
  160 – 180
5 700
5 200
4 600
601 +
65 +
  160 – 180
6 000
5 300
4 800
300 – 400
65 +
  180 +
5 500
5 300
4 600
401 – 600
65 +
  180 +
6 200
5 800
4 700
601 +
65 +
  180 +
6 500
6 100
5 000
Kratina do 3 000 mm
 
 
3 900
3 300
 
Drevina
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dlžka
(cm)
Neomietané
I.
II.
III.
Pilopad

 

Dub
Do 32
 
100 +
80 – 150
 
 
 
3 750
151 +
9 400
7 660
5 170
7 300
32  +
80 –150
 
 
 
3 500
151 +
9 100
7 350
4 850
6 990
 Jasen
Do 32
 
100 +
80 –150
 
 
 
3 340
151 +
9 000
7 220
4 750
6 880
32 +
80 –150
 
 
 
3 280
151 +
8 680
6 900
4 650
6 560
 Buk
do 32
 
100 +
80 –150
 
 
 
3 050
151 +
7 980
6 100
4 300
4 960
32 +
80 –150
 
 
 
2 910
151 +
7 590
5 830
4 240
4 810
 Javor
do 32
 
100 +
80 –150
 
 
 
3 660
151 +
9 650
7 830
5 260
7 470
32 +
80 – 150
 
 
 
3 690
151 +
9 320
7 500
4 930
7 140

 

 1) Krajnicové dosky ihlicnaté: 2 – 4 m = 2 300,- Sk/m3

                                                 4 – 6 m = 2 700,- Sk/m3

 2) Dosky kratina (dlžky do 1,5 m) cena 1 850,- Sk/m3

 3) Odrezky palivové SM/JD, BO, SMC, odrezky nad 50 mm hrúbky 320,- Sk/m3

                                                                             do   50 mm hrúbky 220,- Sk/m3
     STN 49 10 10,  49 10 11
4) Prirážky + zrážky k cenám pri dodávkach reziva:
c. 1 - U dreviny borovica sa základná jednotková cena znižuje o 10 %, u dreviny smrekovec sa
         základná jednotková cena zvyšuje o 10 %
c. 2 - Pri poreze dlžok väcších ako 7 m sa základná jednotková cena zvyšuje od 10 – 15 %
c. 3 - Pri požadovanom individuálnom výbere za lepšiu akost, ako je priemerná kvalita objed-
         naných sortimentov, sa základná jednotková cena zvyšuje prirážkou vo výške od 5–20 %
c. 4 - Ak odberatel akceptuje pri dodávke urcité kvalitatívne zmeny nižšie, ako je priemerná 
         kvalita objednaných sortimentov, znižuje sa základná jednotková cena zrážkou vo výške 
         od  0 –10 %
c. 5 - Preložky sú zahrnuté v cenníkových cenách
c. 6 - Ku každej zásielke, pokial nie je uvedené v zmluve inak, sa fakturuje páskovanie
         (2x balík) 25,- Sk/m3
 
 
Vypracoval: Ing. Ján Kuric

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené