ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Aukcia-pozvánka2007


Aukcia-pozvánka2007

L E S Y Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepný závod Prievidza, Šveniho 7 , 971 53 Prievidza


                                                                                                Vás pozýva na


AUKCIU DREVA

výrezov I. – III. A triedy akosti
dub, buk, javor, jaseň, čerešňa,
smrekovec

Aukcia sa uskutoční dňa 20.11.2007 (12:00 hod) -23.11.2007 (12:00 hod)
v priestoroch MES Veľké Uherce

Vyhodnotenie bude 23.11.2007 po 12:00 hod. Výsledky budú zverejnené na www.lesy.sk/OZ Prievidza

Presná ponuka tovaru bude zverejnená na www.lesy.sk 2 dni pred termínom aukcie.

Bližšie informácie:
Tel. č. 046/5422607
0918444040,
e-mail: jozef.bobok@lesy.sk

                                                                                                                                                Ing. Jozef Spevár

                                                                                                                                             Riaditeľ OZ Prievidza

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené