PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Topolčianky > Dražby


Dražby

 


Parková 7, 951 93 Topoľčianky

Odštepný závod TOPOĽČIANKY

 

                                                                                                       vyhlasuje

 

                                                                            DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. triedy akosti
Aukcia sa uskutoční v dňoch 06.03.2012 – 08.03. 2012 v priestoroch

ES Topoľčianky.


Otvorenie aukcie 06.03.2012 o 900 hod, odovzdanie ponúk do 08.03.2012 do 1000 hod.
Vyhodnotenie 08.03.2012 o 1400 hod. v administratívnej budove ES Topoľčianky a 09.03.2012 o 1100 hod. na www.lesy.sk (Dražby dreva)

Presná ponuka výrezov dreva bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

Radi privítame na našej aukcii všetkých záujemcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                        Bližšie informácie:
                                                        Ing. Daniel Benček
                                                        tel. 0918 333 570

                                                                                                                                   Ing. VLADIMIR LUKOŤKA

                                                                                                                                                                                                    riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené