PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Obchod s drevom > Odštepné závody


Odštepné závody

 

OZ
Adresa odštepného závodu
Kontakt
Tel.číslo    
Mobil
e-mail
           
01 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Šaštín 034/690 95 12  
  U rybníka 1301, 908 41 Šaštín - Stráže
 
02 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Smolenice Ing.Kamil Štibraný 033/592 61 17 +421918333028 kamil.stibrany@lesy.sk
  Trnavská 12,. 919 04 Smolenice
 
03 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Palárikovo Ing.Ján Vacho 035/692 18 15 +421905510212 jan.vacho@lesy.sk
  Remeselnícka 48, 941 11 Palárikovo
 
04  LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Levice Ing.Igor Kopanica 036/635 06 38 +421918334422 igor.kopanica@lesy.sk
  Koháryho 2, 934 43 Levice
 
05  LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Topoľčianky Ing. Vladimír Lukoťka 037/640 34 42 +421918333503 vladimir.lukotka@lesy.sk
  Parková 7, 951 93 Topoľčianky
 
06  LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Prievidza Ing. Jozef Bobok 046/542 26 07 +421918444040 jozef.bobok@lesy.sk
  Šveniho 7, 971 53 Prievidza
 
07 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Trenčín Ing. Stanislav Kolenič 032/748 45 13 +421918333941 stanislav.kolenic@lesy.sk
  Hodžova 38, 911 52 Trenčín
 
08 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Darina Mlynarčíková 042/437 82 12 +421918335368

darina.mlynarcikova@lesy.sk

  Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
 
09 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Žilina Ing.Peter Pekara 041/562 07 96 +421918334906

peter.pekara@lesy.sk

  Nám. M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
 
10 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Čadca Ing. Heleš Roman 041/430 85 22 +421918335012 roman.heles@lesy.sk
  Ľ.Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
 
11 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Námestovo Ing. Emil Kresťan 043/529 98 87 +421905481019 emil.krestan@lesy.sk
  Miestneho priemyslu 569, 029 13 Námestovo
 
12 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok Ing. Ľubomír Machyniak 044/520 76 35 +421918444042

lubomir.machyniak@lesy.sk

  Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
 
13 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Beňuš Ing. Ján Longauer 048/671 16 14 +421918334365 jan.longauer@lesy.sk
  Beňuš 455, 976 64 Beňuš
 
14 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Čierny Balog Ing. Ján Tŕnik 048/434 45 06 +421918333409 jan.trnik@lesy.sk
  Hlavná 245/72, 977 52 Čierny Balog
 
15 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Slovenská Ľupča Ing.Ján Koreň 048/471 57 42 +421918334518 jan.koren@lesy.sk
  Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
 
16 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Žarnovica Ing. Jaroslav Poláček 045/681 23 55 +421918334608 jaroslav.polacek@lesy.sk
  Železničná 5, 966 81 Žarnovica
 
17 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Krupina Ing.Igor Hochel 045/551 24 81 +421918333716 igor.hochel@lesy.sk
  Saská 9, 963 21 Krupina
 
18 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Kriváň Ing. Pavol Král 045/524 32 13 +421918335500 pavol.kral@lesy.sk
  Kriváň 334, 962 04 Kriváň
 
19 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Rimavská Sobota Ing. Milan Sýkora 047/563 49 45 +421918335166 milan.sykora@lesy.sk
  Potravinárska 1855, 981 01 Rimavská Sobota
 
20 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Revúca Ing. Jozef Michňa 058/448 01 49 +421905402233 jozef.michna@lesy.sk
  Námestie Slobody 2, 050 01 Revúca
 
21 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Rožňava Ing. Július Tisza +421918333220 julius.tisza@lesy.sk
  Jovická 2, 048 01 Rožňava
 
22 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Košice Ing. Peter Tapšák 055/728 30 47 +421918333787 peter.tapsak@lesy.sk
  Moyzesova 18, 042 39 Košice
 
23 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Prešov Ing. Vladimír Lepka 051/746 47 30 +421905452655 vladimir.lepka@lesy.sk
  Obrancov mieru 6, 082 05 Prešov
 
24 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Bardejov Ing, Daniel Rimarčík 054/478 88 14 +421918335254 daniel.rimarcik@lesy.sk
  Dukelská 24, 085 01 Bardejov
 
25  LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Vranov Ing. Jozef Šimkanin 057/442 21 46 +421905682922

jozef.simkanin@lesy.sk

  Čemernianska 136, 093 03 Vranov
 
26 LESY Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance Ing. Peter Pšak 056/652 22 75 +421918333802 peter.psak@lesy.sk
  Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené