PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Info > Dražba drevnej hmoty


Dražba drevnej hmoty

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

vyhlasuje a pozýva Vás na


dražbu dreva

Termín konania: 17.3.2008 - 19.3.2009,

- so začiatkom o 8,00 hod. a ukončením o 14,00 hod.

v dňoch 17. a 18.3.2009,

- so začiatkom o 8,00 hod. a ukončením o 12,00 hod. dňa 19.3.2009.

Miesto konania: Manipulačno-expedičný sklad Prešov.

Drevina dub, buk, js, cs, se.

Akosť listnaté výrezy l. až III. triedy akosti.

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby v ponukovom katalógu.

 

Ing. Miroslav Lelák
riaditeľ OZ Prešov

 

 pozvanka.pdf

dražobný poriadok

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené