ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže


verejná sútaž Sklené

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej sútaže.

Lesy Slovenskej republiky š.p.

Odštepný závod Žilina

Nám. M. R. Štefánika c. 1

011 45 Žilina

podla ustanovenia § 281 a? § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení,

vyhlasuje

obchodnú verejnú sútaž

na dodávku stavebných prác na akciu

Lesná cesta Sklené

v obci Sklené, okr. Turcianske Teplice.

Kontaktná osoba vyhlasovatela je : Pavol Piala, tel. 041/ 5172123, alebo 0903 805 796

Sútažné podmienky ( klikni )

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené