ÚVOD
DRAŽBY DREVA
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Námestovo > Cenník ihličnatého dreva > Cenník ihlicnatého dreva OZ Námestovo


Cenník ihlicnatého dreva OZ Námestovo

 vyberte si cenník:
Ihlicnaté drevo Listnaté drevo Ubytovanie v rekr.zariadeniach

.

                        oddelenie odbytu:  tel. 043/5522 480

I H L I C N A T É    D R E V O
cenník platný od 1.1.2004

Ceny sortimentov surového dreva podla STN 480055 v Sk bez DPH  v parite FCA

  Výrezy rezonancné, SM, JD   Výrezy II. triedy
       
Hrúbkový stupen     Stredný priemer  v cm   SM, JD   SM, JD BO SMC
  R I R II I  
I.                  
II. 25 - 29           2700 2300 2400
III. 30 - 39     4500 3200   3100 2700 2900
IV. 40 - 49   7100 4800 3530   3200 2900 3200
V. 50 - 59   7700 5300 3730   3300 2900 3200
VI. 60 +   8000 5800 3900   3200 3000 3200
   
  Výrezy III.A triedy   Výrezy III.B triedy
       
Hrúbkový stupen    Stredný priemer  v cm   SM, JD BO SMC   SM, JD BO SMC
   
I. 16 - 19   1450 1350 1500   1250 1100 1100
II. 25 - 29   2300 1900 1900   1700 1400 1500
III. 30 - 39   2420 2000 2000   1850 1500 1600
IV. 40 - 49   2400 2000 2000   1850 1500 1600
V. 50 - 59   2300 2100 2000   1850 1500 1600
VI. 60 +   2300 1900 2000   1800 1500 1600
   
Stlpové výrezy SM, JD   Banské drevo SM, JD
 
      Hrúbka capu  v cm   Dlžka v m    V kôre
   Sk / m3
Odkôrnené
Sk / m3
  Názov Dlžka v m   Cena
  Sk / m3
 
11 - 20 5 - 9 2400 2700   Vzpery

1 - 3,90

2/cap 8/

1300

1100

  Ploštiny
11 - 20 10 - 15 2700 3000   Banský výrez 1,5 1200
     
Špeciálne banské výrezy SM,JD   Žrde SM, JD
 
Názov Dlžka v m Cena  Sk / m3   Trieda, Stupen   Hrúbka  v cm Dlžka v m   Cena
  Sk / m3
 
Špeciálne banské výrezy 2,5 - 5 2200   1 7 - 8 6 + 650
  2 9 - 10 9 + 700
Agregátne drevo 1a 1450   3 11 - 13 9 - 12 750
Agregátne drevo 1b 1800   4 11 -13 12 - 15 750
                     
Vlákninové a ostatné priemyselné drevo   Palivové drevo
 
Ihlicnaté, V. triedy akosti Cena  Sk / m3   SM, JD Cena  Sk / m3
SM, JD 800   Ihlicnaté 1 m 600
BO, SMC 750   Ihlicnaté do 1 m, volne ložené 300

Urcenie prirážok a zrážok k cenám ihlicnatého a listnatého dreva

    Vo všeobecnosti platia jednotkové ceny uvedené v cenníku ako ceny v parite FCA podla INCOTERMS 2000, bez dane z pridanej hodnoty.

 

PRIRÁŽKY

01- Sk celkom, doprava dreva autami OZ z expedicného skladu na miesto urcenia kupujúceho.

02- Sk celkom náhrady ostatných mimovýrobných nákladov (napr. avízo).

04- Sk celkom náhrada nákladov dopravy po železnici.

27- za odkôrnenie dreva                                                                       170 Sk/m3

31- za úpravu nákladu pre mechanickú vykládku                                         10 Sk/m3

32- Cena viazacích prostriedkov ( pásky, drôt, siete, plachty, s-háky)      od 5 do 10 %

 

Výrezy III. tr. akosti

75- pri požadovanom individuálnom výbere sa za lepšiu akost ako priemerná pocíta prirážka vo výške  od 5 do 10 %

           -len výber z III.A triedy /hrúbka capu 30+/

           -len výber z III.B triedy /hrúbka case 30+/

           -požadované dlžky nad 6,-m

 

Drevo V. tr. akosti

77- pri dodávkach výberu zo štandartnej akosti ihlicnatého vlákninového a ostatného priemyselného dreva sa pripocíta prirážka                                                                                                                od 20 do 45 %

 

ZRÁŽKY

Všetky sortimenty

09- ak odberatel bude pri dodávke akceptovat urcité kvalitatívne znaky nižšie (hniloba) ako požaduje STN cena sa upravuje o zrážku                                                                                                                           od 0 do 40 %

V sortimente III.A/B  u dreviny JD pri odbere nad 10 m3 môže sa uplatnit zrážka 10%.

Prirážky – dopravné náklady

1.       Ak  predávajúci dopravuje surové drevo vlastným autom na sklad kupujúceho z expedicného skladu fakturuje podla jednotlivých tarifných pásiem uvedených v tab. c. 1. Uvedené ceny sú minimálne, bez DPH.

        Tab. c.1.

Tarifné pásmo  (v km)

Cena za prepravu  (v Sk/m3)

do 3

100

4 – 5

110

6 – 10

140

11 – 15

150

16 – 20

170

21 – 25

190

26 – 30

210

nad 30

cena dohodou

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené