ÚVOD
DRAŽBY DREVA
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Námestovo > Cenník listnatého dreva > Cenník listnatého dreva OZ Námestovo


Cenník listnatého dreva OZ Námestovo
 

.

oddelenie odbytu:  tel. 043/5522 480

L I S T N A T É     D R E V O
cenník platný od 1.1.2004

Ceny sortimentov surového dreva podla STN 480056 v Sk bez DPH  v parite FCA

  Výrezy II.A triedy
   
Hrúbkový stupen    Stredný priemer  v cm   BK JV TP Ostatné tvrdé Ostatné mäkké
 
I. 16 - 19            
II. 20 - 29   3500 4400 1800    
III. 30 - 39   4300 5500 1900    
IV. 40 - 49   4500 6000 2000    
V. 50 - 59   4500 6000 2000    
VI. 60 +   5100 6000 2100    
 
  Výrezy III.A triedy
   
Hrúbkový stupen    Stredný priemer  v cm   BK JV TP Ostatné tvrdé Ostatné mäkké
 
I. 16 - 19   1200 1500 1000 1000 1000
II. 20 - 29   1500 2100 1200 1300 1200
III. 30 - 39   1900 2600 1300 1600 1500
IV. 40 - 49   2000 2900 1300 1600 1500
V. 50 - 59   2000 3000 1300 1600 1500
VI. 60 +   2000 3000 1200 1600 1500
 
  Výrezy III.B triedy
   
Hrúbkový stupen    Stredný priemer  v cm   BK JV TP Ostatné tvrdé Ostatné mäkké
 
I. 16 - 19   1000 1300 950 900 900
II. 20 - 29   1200 1900 1000 1000 1000
III. 30 - 39   1600 2300 1100 1300 1300
IV. 40 - 49   1600 2400 1100 1350 1300
V. 50 - 59   1600 2400 1100 1350 1300
VI. 60 +   1600 2400 1100 1350 1300

  Výrezy III.C triedy
   
Hrúbkový stupen    Stredný priemer  v cm   BK JV Ostatné
 
I. 16 - 19   1100 1200 1100
II. 20 - 29   1200 1300 1200
III. 30 - 39   1200 1300 1200
IV. 40 - 49   1200 1300 1200
V. 50 - 59   1200 1300 1200
VI. 60 +   1200 1300 1200

                   
Palivové drevo   Vlákninové a ostatné priemyselné drevo
 
Názov Cena  Sk / m3   Listnaté drevo V. triedy akosti Cena  Sk / m3
Listnaté tvrdé 700   BK, JS, JV 950
Listnaté mäkké 600   Ostatné tvrdé 900
      Ostatné mäkké 850

 

Urcenie prirážok a zrážok k cenám ihlicnatého a listnatého dreva

    Vo všeobecnosti platia jednotkové ceny uvedené v cenníku ako ceny v parite FCA podla INCOTERMS 2000, bez dane z pridanej hodnoty.

 

PRIRÁŽKY

01- Sk celkom, doprava dreva autami OZ z expedicného skladu na miesto urcenia kupujúceho.

02- Sk celkom náhrady ostatných mimovýrobných nákladov (napr. avízo).

04- Sk celkom náhrada nákladov dopravy po železnici.

27- za odkôrnenie dreva                                                                       170 Sk/m3

31- za úpravu nákladu pre mechanickú vykládku                                         10 Sk/m3

32- Cena viazacích prostriedkov ( pásky, drôt, siete, plachty, s-háky)      od 5 do 10 %

 

Výrezy III. tr. akosti

75- pri požadovanom individuálnom výbere sa za lepšiu akost ako priemerná pocíta prirážka vo výške vo                                                                                                                              od 5 do 10 %

           -len výber z III.A triedy /hrúbka capu 30+/

           -len výber z III.B triedy /hrúbka case 30+/

           -požadované dlžky nad 6,-m

 

Drevo V. tr. akosti

77- pri dodávkach výberu zo štandartnej akosti ihlicnatého vlákninového a ostatného priemyselného dreva sa pripocíta prirážka                                                                                                         od 20 do 45 %

 

ZRÁŽKY

Všetky sortimenty

09- ak odberatel bude pri dodávke akceptovat urcité kvalitatívne znaky nižšie (hniloba) ako požaduje STN cena sa upravuje o zrážku                                                                                                             od 0 do 40 %

Prirážky – dopravné náklady

1.       Ak  predávajúci dopravuje surové drevo vlastným autom na sklad kupujúceho z expedicného skladu fakturuje podla jednotlivých tarifných pásiem uvedených v tab. c. 1. Uvedené ceny sú minimálne, bez DPH.

        Tab. c.1.

Tarifné pásmo  (v km)

Cena za prepravu  (v Sk/m3)

do 3

100

4 – 5

110

6 – 10

140

11 – 15

150

16 – 20

170

21 – 25

190

26 – 30

210

nad 30

cena dohodou

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené