PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Profil firmy > Dozorná rada


Dozorná rada

Dozorná rada je kolektívny orgán štátneho podniku, ktorý svoju pôsobnosť a činnosť vykonáva v súlade so Zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dozornej rady

PREDSEDA DOZORNEJ RADY:

 • je do funkcie ustanovený na základe výberového konania Ministerstva pôdohospodárstva SR a nesmie byť zamestnancom štátneho podniku
 • predsedom DR je Ing. Jaroslav Regec

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY:

 • členov dozornej rady je deväť
 • piatich členov rady ustanovuje na základe výberového konania Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • traja členovia sú volení tajným hlasovaním zamestnancami štátneho podniku
 • jeden člen je delegovaný odborovou organizáciou ZZV OZ DLV

ČLENMI DOZORNEJ RADY Š.P. LESY SR sú:

  • Ing. Monika Deneva 
  • Ing. Peter Kicko
  • Ing. Martin Kovalčík 
  • Jozef Minarik
  • Ing. Jaroslav Uchaľ
  • Ing. Ľubica Záchenská
  • Ing. Peter Zima
  • Ing. Róbert Zlocha

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Lesnícke dni 2018
Tlačová správa
Symbolické ukončenie jarného zalesňovania v štátnom podniku
a vyhlásenie významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté pôdy
Tlačová správa
Bezzásahové zóny na Devínskej Kobyle
Nová obchodná stratégia LESOV SR
Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022
Stanovisko štátneho podniku LESY SR
Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica
Sprístupnenie informácií - cenník
Sprístupnenie informácií - cenník
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2016

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené