PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Profil firmy > Dozorná rada


Dozorná rada

Dozorná rada je kolektívny orgán štátneho podniku, ktorý svoju pôsobnosť a činnosť vykonáva v súlade so Zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dozornej rady. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov. Dozorná rada sa skladá z predsedu a 8 členov. 

PREDSEDA DOZORNEJ RADY:

 • predsedu dozornej rady ustanovuje do funkcie na základe výberového konania a z funkcie odvoláva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z osôb, ktoré nie sú zamestnancami štátneho podniku
 • predsedom dozornej rady je Ing. Jaroslav Regec

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY:

 • štyroch členov dozornej rady ustanovuje na základe výberového konania a z funkcie odvoláva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z osôb, ktoré nie sú zamestnancami štátneho podniku
 • traja členovia sú volení tajným hlasovaním zamestnancami štátneho podniku, a to z radov pracovného kolektívu štátneho podniku
 • jeden člen je delegovaný odborovou organizáciou ZZV OZ DLV spomedzi svojich členov

ČLENMI DOZORNEJ RADY štátneho podniku LESY Slovenskej republiky sú:

  • Ing. Monika Deneva 
  • Ing. Peter Kicko
  • Ing. Martin Kovalčík 
  • Jozef Minárik
  • Ing. Jaroslav Uchaľ
  • Ing. Ľubica Záchenská
  • Ing. Peter Zima
  • Ing. Róbert Zlocha

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Deň stromu 2018
Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené