ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
CENNÍK
VEREJNÉ SÚŤAŽE
OZNAMY

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Vranov > Ponuka


Ponuka

PONUKA

Ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva podľa noriem
STN 48 00 55 a STN 48 00 56 z apríla2007 platný od 1.I.2009 do odvolania.
Zatrieďovanie do hrúbkových stupňov u guľatinových sortimentov podľa merania s kôrou, objem uvádzaný bez kôry.
 
Uvedené ceny sú v € bez DPH a platia ako FCA miesto predaja dodávateľa dohodou. 

 Konverzný kurz 1 € = 30,126 Skk

Schválil : Ing.Strmeň Martin,
  riaditeľ  LESY SR, š.p., OZ Vranov

CENNÍK TU ! 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené