ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
CENNÍK
VEREJNÉ SÚŤAŽE
OZNAMY

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Vranov > OZNAMY


OZNAMY

 

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás upozorniť , aby ste objednávky na odber drevnej hmoty na 2.štvrťrok 2014 doručovali na OZ Vranov (jan.metenko@lesy.sk , jaroslav.dolobac@lesy.sk , lesyvv@lesy.sk , príp. faxom alebo na podateľňu) do 14.03.2013.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené