PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje aukciu dreva


OZ Rimavská Sobota vyhlasuje aukciu dreva

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Š.P. BANSKÁ BYSTRICA

OZ RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje
A U K C I U D R E V A
výrezov I. – III. triedy akosti
smrekovec ,agát , buk ,dub , jaseň , javor
Aukcia sa uskutoční v dňoch 11.-12. 2. 2009
v priestoroch ES Rimavská Baňa.

11.02.2009 od 8.00 hod do 16.00 hod
12.02.2009 od 8.00 hod do 1500 hod

Vyhodnotenie bude 12.02.2009 o 18.00 hod.,
v administratívnej budove ES Rimavská Baňa.

Presná ponuka tovaru bude uverejnená 1 deň pred termínom aukcie.

Informácie: Ing.Milan Sýkora ,
tel.č: 047/5634940-1,
mobil: 0918335166
e- mail: milan.sykora@lesy.sk

Ing. Matúš Výboch
riaditeľ OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené