PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Životopis


Životopis

Ing. Alojz Riško

- narodený v roku 1964 v Čadci, je ženatý, má 1 dieťa

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

- Gymnázium v Čadci /1982/
- Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene /1986/

Pracovné pôsobenie v posledných rokoch:

- v rokoch 1986 až 1992 bol vedúcim prevádzkovým inšpektorom - pestovateľom a ťažbárom na Odštepnom závode v Čadci
- od roku 1992 do konca roku 1993 pracoval ako vedúci odd. riadenia výroby na OZ Čadca
- od 1993 až do roku 1999 pracoval ako vyšší odborný referent na pozícii ťažbár a v poľovníctve na OZ Čadca
- v rokoch 2000 - 2003 pracoval ako vedúci na Lesnej správe Čadca
- od roku 2003 až do januára 2007 bol vedúcim lesníckej výroby na OZ Čadca
- od 15.1. 2007 do augusta 2009 zastával funkciu riaditeľa OZ Čadca
- dňa 10.8. 2009 bol vymenovaný za  ekonomicko-obchodného riaditeľa š. p. LESY SR
- od 1.10. 2009 zastáva funkciu generálneho riaditeľa š.p. LESY SR

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
LESY SR rokujú s dodávateľmi ťažbových prác
Tlačová správa
Projekt významných lesníckych miest dostal prestížne ocenenie
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Videokanál LESOV SR, š.p.
Odhalenie pamätníka Ladislavovi Chudíkovi na Hájnom grúni
Tlačová správa
Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...
Ponuka zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní LESOV SR
LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

Obchodná stratégia LESOV SR, š. p.
 
Sprístupnenie informácií - cenník
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené