PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Životopis


Životopis

Ing. Arpád Kavečanky

- narodil sa v roku 1961 v Spišskej Novej Vsi

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

- Gymnázium v Rožňave /1979/
- Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene /1984/

Pracovné pôsobenie v posledných rokoch:

- v rokoch 1984 až 1992 pracoval vo viacerých funkciách na Lesnom závode Rožňava, Východoslovenské štátne lesy, Košice
- v rokoch 1992 až 1996 pôsobil ako prednosta Lesného úradu v Rožňave
- v rokoch 1996 až 2003 pracoval na Okresnom úrade v Rožňave, odbor PPLH ako vedúci oddelenia LHaP
- v rokoch 2004 až 2006 pôsobil na Krajskom lesnom úrade v Košiciach, z toho od januára 2004 do novembra 2006 ako prednosta Obvodného lesného úradu v Rožňave a od novembra do decembra 2006 ako samostatný radca
- od januára 2007 do júla 2009 pracoval v š.p. LESY SR ako riaditeľ Odštepného závodu Rožňava
- od 14.7. 2009 je organizačným riaditeľom š.p. LESY SR

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Deň stromu 2018
Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené