PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > cenniky > Pozorovanie zveri


Pozorovanie zveri
   
Pozorovanie a fotografovanie zveri  
   

Pozorovanie a fotografovanie hlucháńa (v toku), tetrova (v toku) a medveďa (na vnadisku) 

 a ostatnej zveri
Paušálna cena za 1 osobu a 1 deň            120,00 EUR          
Súčasťou paušálnej ceny je:
- organizačný poplatok
- sprievodca
- ubytovanie počas 1 noci
- doprava v revíri

V prípade neposkytnutia ubytovania sa paušálny poplatok pre 1 osobu a jednu noc zníži o 10,00 EUR.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené