PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > cenniky > Netrofejová zver


Netrofejová zver
   
lov netrofejovej zveri  
   
Paušálna ponuka na individuálny lov netrofejovej raticovej zveri
Paušálna cena pre 1 strelca a 1 poľovnícky deň       160,00 EUR 

Individuálny lov netrofejovej raticovej zveri (jelenia, danielia, muflónia) v kategórii samíc
a mláďat, ihličiaka jeleňa a daniela, diviačej zveri v kategórii diviača a lanštiak a líšky
v počte spolu maximálne 4 kusy za 1 deň.

Súčasťou paušálnej ceny je:
- odstrelový poplatok za úlovok netrofejovej raticovej zveri, ihličiaka daniela a jeleňa, 
diviačej zveri v kategórii diviača a lanštiak a líšky v počte maximálne 4 kusy,
- organizačný poplatok,
- doprava v revíri.

V paušálnej cene nie je zahrnuté:
- poplatok 38,00 EUR za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch,
- ubytovanie a stravovanie, v prípade požiadavky poľovného hosťa na stravovanie 
  a ubytovanie sa paušálna cena zvýši o 40,00 EUR/osoba/deň,
- odstrel ostatnej trofejovej radticovej zveri a zveri ulovenej nad počet 4 kosov,
  ktorý sa ocení podľa individuálnych cien v tomto cenníku,
- zverina z ulovenej raticovej zveri, poľovník má prednostné právo na odkúpenie
  zveriny z ulovenej raticovej zveri podľa aktuálneho cenníka Lesov SR, š.p.

Strornopoplatok za jedného strelca           45,00 EUR                 
Vrátená čiastka v prípade neulovenia aspoň 1 kusa zveri je 100,00 EUR 

 

 

· Paušálna ponuka pre individuálnu poľovačku na netrofejovú raticovú zver, diviačiu zver, líšku a vlka.

Úlovok netrofejovej raticovej zveri, diviačej zveri, líšok a vlka bez obmedzenia počtu a trofejovej kvality

2 poľovnícke dni

Min. počet poľovníkov 11

Paušálna cena pre jedného poľovníka 450,00 EUR

(za 1 deň 225,00 EUR)

+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch

Súčasťou paušálnej ceny je:
- odstrelový poplatok za úlovok netrofejovej raticovej zveri, diviačej zveri, líšok a vlka bez obmedzenia počtu a trofejovej kvality,
- organizačný poplatok,
- ubytovanie počas 2 nocí,
- stravovanie,
- doprava v revíri.

Nepoľujúca osoba 35,00 EUR za 1 deň
Stornopoplatok za jedného poľovníka 85,00 EUR

  • V prípade, že počas 2 dní individuálnej poľovačky bude úlovok spolu 0-4 kusy zveri, paušálny poplatok každého poľovníka sa zníži na 240,00 EUR – (za 1 deň 120,00 EUR).
  • Individuálna poľovačka netrofejovej raticovej zveri, diviačej zveri, líšok, a vlka podľa tejto ponuky sa môže uplatniť na OZ so schváleným plánom lovu, resp. určenou kvótou MPRV Slovenskej republiky.
  • Prihlásiť sa môžu jednotlivci ako aj skupiny poľovníkov. Lesy SR si vyhradzujú právo doplnenia poľovníkov do skupiny.
  • Lesy SR si vyhradzujú právo pred poľovačkou, alebo aj počas poľovačky obmedziť príp. zakázať lov určitého druhu zveri s ohľadom na plnenie plánu lovu resp. určené kvóty.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené