PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Profil firmy > Kalendárium


Kalendárium

Vývoj organizácie a správy kráľovských, komorských a štátnych lesov na území Slovenska

 • 13. storočie - písomné pramene sa zmieňujú o strážcoch lesov na kráľovskom majetku a o ich organizovaní pri ochrane hraníc
 • 1550 - vznik Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici
 • 20. marec 1564 - vznik lesmajstrovského úradu pri mediarskom podniku v Banskej Bystrici
 • 11. júl 1607 - kráľovská inštrukcia na zriadenie úradu lesného šafára v Brezne
 • 12. február 1750 - reorganizácia Hlavného komorskogrófskeho úradu a založenie lesných úradov v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici a Kremnici
 • 1762 - utvorenie lesného úradu pri likavsko-hrádockom komorskom panstve
 • 1765 - reorganizácia banských komôr a komorských lesných úradov v stredoslovenskej banskej oblasti
 • 1798 - prvá zmienka o lesnom úrade v Solivare
 • 1809 - vznik Hlavného lesného inšpektorátu v Budíne
 • 1848 - zrušenie Dolnorakúskej komory a Uhorskej dvorskej komory a prevod správy komorských majetkov pod ministerstvo financií v Budíne
 • 1. marec 1871 - vznik Riaditeľstva majetkov v Banskej Bystrici a Riaditeľstva majetkov v Solivare
 • 1. január 1881 - prevod správy štátnych lesov z rezortu ministerstva financií do rezortu ministerstva pôdohospodárstva, priemyslu a obchodu. Vznik Lesného riaditeľstva v Banskej Bystrici, Hlavného lesného úradu v Liptovskom Hrádku, Lesného úradu v Žarnovici a Hlavného lesného úradu v Solivare
 • 1923 - vznik Československých štátnych lesov a majetkov so sídlom v Prahe a s riaditeľstvami na území Slovenska v Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku. Žarnovici, Solivare a so správou Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku
 • 1. január 1935 - vytvorenie novej organizácie podniku Štátne lesy a majetky
 • 1938 - vznik Ústredného riaditeľstva Štátnych lesov a majetkov Slovenskej krajiny a odčlenenie slovenskej časti Štátnych lesov a majetkov (s piatimi pôvodnými druhostupňovými organizačnými jednotkami)
 • 1942 - presun sídla Riaditeľstva Štátnych lesov a majetkov zo Žarnovice do Zvolena
 • 1945 - vznik samostatného podniku Štátne lesy v Bratislave s piatimi riaditeľstvami (Banská Bystrica, Liptovský Hrádok, Zvolen, Solivar, neskôr Košice. Oravský Podzámok) a dvoma exponovanými inšpekciami (Piešťany a Revúca)
 • 24. júl 1945 - definitívny zánik Oravského komposesorátu
 • 2. máj 1946 - ustanovenie Riaditeľstva Štátnych lesov v Oravskom Podzámku
 • 1948 - vznik podniku Štátne lesy a majetky a vytvorenie ústredného riaditeľstva v Prahe i v Bratislave: zrušenie pôvodných riaditeľstiev a povýšenie najnižších organizačných jednotiek - správ na riaditeľstvá
 • 1949 - vytvorenie národného podniku Československé štátne lesy v Prahe, v Bratislave vzniklo jeho oblastné riaditeľstvo
 • 1. január 1950 - vznik Krajských inšpektorátov štátnych lesov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a Košiciach
 • 1951 - zrušenie Československých štátnych lesov, n. p., a v nasledujúcom roku vytvorenie novej organizačnej štruktúry pod Povereníctvom lesov a drevárskeho priemyslu v podobe Hlavná správa lesov - krajské správy lesov - správy lesného hospodárstva, ako aj Hlavnej správy lesného priemyslu s podriadenými ťažobnými podnikmi
 • 1956 - zrušenie Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu a vznik Hlavnej správy lesného hospodárstva v rámci nového Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • 1. január 1956 - ustanovenie podnikov lesného hospodárstva - Krajské správy lesov v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici. Prešove a Košiciach so samostatne hospodáriacimi jednotkami - lesnými závodmi štátnych lesov v Bratislave, pod ktoré patrili všetky podniky štátnych lesov na Slovensku
 • 1. júl 1960 - prechod podnikov štátnych lesov pod Správu lesného hospodárstva pri Ministerstve poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ČSSR v Prahe; - zrušenie krajských správ lesov a ich nahradenie podnikovými riaditeľstvami v Pezinku, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Štátnymi lesmi v Topoľčiankach a Riaditeľstvom TANAP-u v Tatranskej Lomnici
 • 1967 - vznik Odborového riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave, pod ktoré patrili všetky podniky štátnych lesov na Slovensku
 • 1969 - premenovanie Odborového riaditeľstva štátnych lesov na Generálne riaditeľstvo štátnych lesov v Bratislave
 • 1970 - zrušenie Generálneho riaditeľstva štátnych lesov a začlenenie podnikových riaditeľstiev pod priame riadenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR
 • 1. apríl 1974 - vznik novej organizačnej štruktúry v podobe piatich podnikov: Štátne lesy v Bratislave, Štátne lesy v Banskej Bystrici, Štátne lesy v Žiline. Štátne lesy v Košiciach a Štátne lesy v Topoľčiankach
 • 1976 - zmena v názve štyroch podnikov na Západoslovenské štátne lesy Bratislava. Severoslovenské štátne lesy Žilina, Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica a Východoslovenské štátne lesy Košice
 • 1989 - zriadenie štátnych podnikov Západoslovenské štátne lesy Bratislava, Severoslovenské štátne lesy Žilina, Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica, Východoslovenské štátne lesy Košice, Štátne lesy Topoľčianky, Strojárne štátnych lesov Slovenská Lupča
 • 1990 - vyčlenenie samostatných organizácií Lesostav Žilina, Lesostav Liptovský Hrádok, Lesostav Humenné, Lesostav Prešov, Lesostav Nitra, Lesostav Zvolen, Lesostav Revúca, Semenoles Liptovský Hrádok, Lesy Malacky, Lesy Smolenice, Lesy Beňuš a Zamagurské lesy Podolínec z podnikov štátnych lesov
 • 1. október 1994 - začlenenie malých samostatných organizácií do štátnych podnikov Západoslovenské lesy Bratislava, Stredoslovenské lesy Banská Bystrica, Severoslovenské lesy Žilina a Východoslovenské lesy Košice
 • 1996 - zrušenie štyroch veľkých štátnych lesných podnikov a ustanovenie štátnych lesných podnikov podľa krajového územného členenia - Lesy Bratislava, Lesy Trenčín, Severoslovenské lesy Žilina, Stredoslovenské lesy Banská Bystrica, Lesy Košice, Lesy Prešov
 • 1. júl 1999 - vznik jedného štátneho lesného podniku s celoštátnou pôsobnosťou a názvom Lesy Slovenskej republiky, š. p..

Zdroj: OD LESOV KRÁĽOVSKÝCH K LESOM ŠTÁTNYM, Lesnicke a drevarske múzeum Zvolen, (2003)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Deň stromu 2018
Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené