PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Náučné chodníky > Náučný chodník - Drienok


Náučný chodník - Drienok

          Hlavným zameraním LNCH Drienok, ktorý vznikol v podmanivom prostredí Gemera ako detský projekt v rámci projektu Slovenskej agentúry životného prostredia nazvaného "Živá príroda" a vytvorila ho pracovná skupina s názvom Tri lopúchy zo Sirka, čiže rodina Viszlaiová za pomoci pracovníkov Lesnej správy Ratková, Odštepného závodu Revúca š. p. LESY SR, je podľa tvorcov environmentálna výchova a oboznámenie návštevníkov s prírodnými pomermi územia. Na trase dlhej  3,3 kilometra je 8 zastávok s týmito názvami: 1. Náučný chodník Drienok 2. Geologická stavba územia 3. Lesné hospodárstvo 4. Krasové útvary 5. Živočíšstvo 6. Rastlinstvo 7. Hrad Drienok 8. Environmentálna výchova.
          Zaujímavosťou LNCH Drienok je originálne, finančne nenáročné riešenie informačných panelov, jazykové mutácie v nemčine a angličtine a neznámym návštevníkom doplnené aj o maďarský preklad.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené