PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejné obchodné súťaže


LESY Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejné obchodné súťaže

Lesy Slovenskej republiky, š. p.,  generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8, 975 66  Banská Bystrica

vyhlasujú verejné obchodné súťaže na predaj :

Stavby les.hospod., súp.č. 319, hospodárskej budovy bez súp.č.  a pozemkov  v k.ú. Liptovské Revúce
Kancelárie, súp.č. 278 a pozemkov  v k.ú. Likavka
Horáreň – Barboriná, súp.č. 662 a Hospodárska budova Barboriná, súp.č. 720   v k.ú. Liptovská Osada
Admin.budovy, súp.č. 969 a  pozemkov  v k.ú. Krupina

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Anna Adásková
Fax:      048/43 44 195
Mobil:  +421 918 444 263
E-mail : sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 15.6.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené